0
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

سلام ایا میتوان اگر به شخصی وکالت معمولی و یا قرارداد غیر محضری داده باشید تا بعد از فوت من اموالم را تصاخب کنند را باطل اعلام کرد