0
0 Comments
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

با سلام واحترام، پدر من ۱۰ سل قبل فوت کرده و خونه سند داری از او به ما به ارث رسیده، وراثش شامل فرزندان، همسر و مادر متوفی هستند که انحصار وراثتش انجام شده، حالا فرزندان و همسر زیر همون خونه زندگی می کنند و نه قصد تقسیم و نه فروش داریم. مادر متوفی هم ادعای سهمش را نمی کند می خواهیم تا زمانی که مادر متوفی در قید حیات هست وضعیت سهمش را مشخص کنیم، سوال اول آیا بعد از فوت مادر متوفی، سهم او به وراثش میرسد یعنی عمو و عمه های من؟ و سوال دوم اینکه در صورت رضایت مادر متوفی که سهمش را به بقیه وراث ببخشد اقدام قانونی که می بایست انجام دهیم چیست؟