0
0 Comments
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

زمین های کشاورزی هیئتی

با سلام،زمین های کشاورزی هیئتی که توسط هیئت هفت نفره اداره می شود پس از فوت کشاورز،چگونه بین وراث تقسیم می شود؟