0
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دختر همسایه در خیابان مرا هل داده و به زمین انداخته و مجروح شدم که به پزشک قانونی مراجعه کرده و شاهد هم به کلانتری بردم حالا که دیده برایش بد می شود اوهم به دروغ مدعی شده که من دخترش را به زمین انداختم و دو شاهد از بستگانش آورده و حتی شهادت داده اند که من علاوه بر زمین انداختن دخترش به او فحش رکیک داده ام و کلانتری گفت ایا مجروح شدی که گفت خیر. درمورد این شاهدان و ادعای دروغ چه کنم؟ چند مرتبه از فحاشی و تهدیدش صدا ضبط کرده ام. ضمن آنکه به دروغ مدعی شد که خودرواش را خط کشیده ام و ابرویم را در بین همسایگان برده و حتی شکایت کرد و چون شاهدی نداشت پرونده اش در کلانتری بسته شد اما بازهم این موضوع را ادامه داده شب گذشته هم خودش و هم شوهرش به من فحش رکیک دادند و بقیه هم شنیده اند اما حاضر به شهادت نیستند در این حین هم من اسم همان فحش را آوردم و گفتم خودتی و دخترانت و او صدایم را ضبط کرده حالا شکایت کرده که من به او فحش رکیک داده ام چگونه از حقم دفاع کنم؟