0
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

سلام

امضای من بوسیله عکس برداری وفوتوشاپ از جای دیگری برداشته شده وبه روی سند دیگری الصاق شده وکپی برابر اصل شده ….آیا کار شناس خط جعلی بودن آن را می تواند تشخیص دهد؟