0
0 Comments
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

ایا پس از فوت شخصی که فرزند صغیر دارد با وجود زنده بودن جد پدری نیاز به اقدام برای مشخص شدن قیم هست؟

پاسخ داده شده