0
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

فسخ قردادمعامله آپارتمان

باسلام واحترام:خواسته خواهان(اینجانب)فسخ قرداد معامله آپارتمان اینجانب بدلیل عدم انجام به تعهدات مطروحه ازسوی خواندگان بوده است..دردادگاه بدوی حکم بر تایید فسخ معامله و استرداد آپارتمان در حق خواهان صادر شد. ودردادگاه تجدیدنظر نیزحکم تاییدقطعی گردید..و اجراییه درباب استرداد آپارتمان صادر شد وابلاغ گردیدوتوسط واحد اجرای احکام مدنی اجراشد…حال میخواهم بدانم باتوجه به اینک حکم بر فسخ معامه صادر شده و باتوجه به اینکه فسخ یعنی برگشتن هرچیز به حالت قبل از معامه مگر نبایدبا اعلام رای مبنی برفسخ معامله درصدور اجراییه سند رسمی آپارتمان خواهان نیز به اینجانب انتقال یابد؟درهمین مرحله ونه با الزام یا ابطال سند رسمی ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید .باتشکر…