0
0 Comments
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

با سلام و خسته نباشيد با دختري دوست بودم به مدت يك سال ونيم ايشان ساكن زنجان بود و من ساكن تهران بعد از چند ماه هم قرار ازدواج داشتيم و به ايشان علاقه مند شدم مادرش هم در جريان روابط ما بود و پيام ها و تماس هايي با من داشت يك مرتبه براي ديدار دختر به زنجان رفتم و بحثمان شد و دعوای شديدی بين ما رخ داد به تهران آمديم و به مكاني در خارج از شهر رفتيم قرار بود كه ايشان را به زنجان برگردانم نيمه هاي شب متوجه شكايت اعلام مفقودی بنده از سوی پدرم و درگيري بين خانواده ها شديم و پدر ايشان هم دخترش را اعلام مفقودی كرده بود و ما بخاطر اينكه علاقه شديدی به هم داشتيم تصميم به رابطه گرفتيم تا خانواده ها مجبور به رضايت شوند به وسيله پاره شدن پرده بكارت تا اينكه يكي از دوستانم به ان خانه امد و مارا پيدا كرد به زنجان كه رفتيم پدر ايشان به جرم آدم ربايی اغفال و تجاوز از من شكايت كرد و نامه پزشكي قانوني هم كه نشان از پارگي بكارت ميداد ضميمه پرونده كردند و من به بازداشت رفتم تا فردای آن روز كه به باز پرسي رفتيم دختر در اظهاراتش گفته بود به زور به تهران آمده و من به زور با او رابطه جنسي داشتم و من را به زندان زنجان انتقال دادند خانواده براي بازداشت سند اقدام كردند كه نامه دير رسيد و پرونده همراه من به تهران انتقال داده شد و بعد از هفت روز بازداشت در اداره شانزدهم آگاهي تهران و انجام تحقيقات از محل جرم و بازجويي مجدد و جمع اوری پيام هاي تلفن و عكس مجددا به بازپرسي رفتم و با قيد وثيقه آزاد شدم و ان جا بعد از دو هفته براي ادم ربایی منع تعقب صادر شد اما مسئله شكايت تجاوز به عنف و اغفال به دادگاه كيفري رفت من براي ازدواج با اين خانم تلاش كردم اما خانواده ها متاسفانه كوتاه نيومدن و نذاشتن من يكبار در بازپرسي زنجان به رابطه اقرار كردم با ميل خودش هنوز هم مايل به ازدواج با ايشان هستم و در صحبت حضوري با خود دختر از علاقه ايشان مطمئن شدم اما بخاطر تهديدات و ترس از پدر مجبور به اقرار اين حرف ها شده و سنش هم زير هجده سال است البته دختر در اظهاراتش گفته قصد ازدواج داشتيم اما به زور اين عمل انجام شده ميخواهم بدانم در دادگاه اگر ايشان بگويد اين عمل به زور بوده و من حقيقت رو بگم حكم قاضي چه خواهد بود آيا امكان بازداشت موقت هم وجود دارد؟

پاسخ داده شده