0
0 Comments
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

سلام

۱٫پدرم سال ۵۸ در اثر سانحه حین کار در شرکت فوت نمودنند پس از فوت پدرم پدر بزرگ وصیت کردنند زمینی کشاورزی در روستا به ما بدهند وصیت نامه توسط دو نفر از فرزندانش پنهان شده وطبق وصیت نامه مال ایشان تقسیم نشده است علیهذا فرزند ارشد بیشتر زمین ها را تصاحب کرده واقدام بفروش زمین ها می کند راهی برای شکایت وجود دارد چند نفر شاهد اطلاع داشته اند که پدر بزرگم وصیت کردند مالی به ما بدهند چه راهی برای شکایت واستیفای حق وحقوق وجو دارد ۲٫چند تن از فرزندان متوفی نسبت به تقسیم ارث پدرشان شاکی وناراضی هستند می توانند نسبت به ابطال تقسیم نامه که بصورت غیر قانونی ومابین هم تقسیم شده اعتراض نمایند