تماس با مشاور
0912-0446505

بانک قوانین حقوقی

لزوم اطلاع از قوانین حقوقی

با ایجاد منافع مشترک بین انسان ها، بروز مشکل، گزیرناپذیر است. لذا قوانین مختلفی با پیش بینی هرگونه مشکلی وضع شده است که رجوع به این قوانین در زمان بروز اختلاف، ما را به سمت تصمیم گیری بهتر و عاقلانه تر سوق می دهد.

جدا از اینکه وجود یک وکیل آگاه و باتجربه، به ما در هنگام حل اختلاف کمک می کند، اما آگاهی از قوانین حقوقی وضع شده، از بروز مشکل پیشگیری می کند.

راننده ای را فرض کنید که بر تمام فنون رانندگی اشراف کامل دارد اما به طور کامل از قوانین راهنمایی و رانندگی ناآگاه است. وی در صورت عبور از چراغ قرمز و تصادف با فرد عابر پیاده، نمی تواند ادعا کند که به دلیل عدم آگاهی قبلی از قوانین مربوطه، وکیلم مسئولیت تبرئه من از جرم را بر عهده دارد. بلکه او به عنوان شخص کاربر وسیله نقلیه، موظف است از تمامی قوانینی که مربوط به استفاده از وسیله نقلیه می شود اطلاع داشته باشد. در مقابل مسئولیت وکیل اینست تا ابهامات موجود در پرونده قضایی را بررسی نموده و دلایل لازم برای اثبات حق موکل خود را به دادگاه ارائه نموده و از آنها دفاع کند.

بانک قوانین چیست؟

علاوه بر لزوم اطلاع از قانون برای پیشگیری از جرم و بروز اختلاف، این امر در شناسایی وکیل خوب نیز به شما کمک می کند. بدین وسیله شما می توانید تشخیص دهید آیا وکیل شما به تمامی مواد و تبصره های قوانین حقوقی اشراف دارد یا خیر.

از این رو مؤسسه حقوقی پندار جهت جلب اعتماد مراجعین محترم اقدام به انتشار بانک قوانین حقوقی نموده است تا علاوه بر اقدام جهت افزایش سطح آگاهی عمومی مردم، به موکلین خود این اطمینان را بدهد که وکلای گروه حقوقی پندار از تمام مواد قانون آگاهی کامل داشته و تجربه آنها، راهنمای مسیر شما تا احقاق حقوق قانونی تان است.