عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

وکیل تنظیم قراردادهای محرمانگی

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

عقد قراردادهای محرمانگی

قراردادهای محرمانگی یا پیش قرارداد محرمانگی معمولاً پیش از قراردادهای تجاری مهم بسته می شود. بر اساس قراردادهای محرمانگی ، پیمانکار اجرایی تجارت موظف است ارزیابی های اولیه را از لحاظ تجاری انجام دهد. این نوع قراردادها می توانند به صورت یک جانبه یا ۲ جانبه منعقد شوند. برخی معتقدند محرمانگی بیش از آنکه بتواند در قالب یک قرارداد مطرح شود، توافقی است که در ازای ارائه یک مجموعه اطلاعات سری نظیر علوم و تکنولوژی و متدها و … به طرف دیگر انجام می شود و مقرر می شود که طرفین به انتشار بدون اجازه اطلاعات نپردازند.

پیمان نامه عدم افشا چیست؟

این پیمان نامه که قراردادهای محرمانگی نیز نوعی از آنها به شمار می روند، یک قرارداد حقوقی است که با موضوعیت تبادل اطلاعات بین دو طرف قرارداد به شرط عدم انتشار به شخص ثالث منعقد می شود.

در پیمان نامه های عدم افشا، دو طرف متعهد می شوند از انتشار و افشای اطلاعاتی که در قرارداد توافق نموده اند خودداری نمایند. خود قراردادهای محرمانگی یا پیمان نامه های عدم افشا نیز موارد محرمانه هستند و نباید در دسترس دیگران قرار بگیرند.

موارد کاربرد قراردادهای محرمانگی

قراردادهای محرمانگی

تعهد به عدم افشای اطلاعات مورد قرارداد یکی از مواردی است که به منظور رعایت حقوق سری طرفین قرارداد و اطمینان بخشی به آنها جهت عدم امکان انتشار دانش انحصاری، و همچنین با عطف به قوانین و حقوق مالکیت فکری مد نظر قرار می گیرد. در برخی از قراردادها، مواد حاکی عدم انتشار اطلاعات به صورت صوری درج می شود، اما در بسیاری از قراردادهای دیگر، پیش قرارداد محرمانگی اهمیت بسیاری دارد. هرچند در برخی از موضوعات، قانون صراحتاً لزوم عقد قراردادهای محرمانگی را بیان نموده است.

مشاغل مشمول قراردادهای محرمانگی

اصل محرمانه بودن اطلاعات به قراردادهایی بر می گردد که در آنها پروژه های بزرگی در حال اجرا است یا مبالغ زیادی حین قرارداد جابجا می شود. همچنین استفاده از فرمول ها و روش های خاص در حین انجام پروژه به اهمیت محرمانه بودن اطلاعات قرارداد می افزاید.

در مورد این نوع همکاری ها، قراردادهای محرمانگی یک نوع ضمانت اجرایی قانونی به حساب می آید. بدین صورت اگر طرف مقابل به افشای اطلاعات مورد قرارداد بپردازد، مشمول پرداخت خسارت خواهد شد.

یکی از نهادهایی که محرمانه بودن اطلاعات در آنها اهمیت بسزایی دارد، بورس اوراق بهادار است. مرکز آمار کشور نیز نسبت به حفظ آمار و اطلاعات افراد مسئول است. مطبوعات نیز به سبب حضور خبرنگاران در جلسات مهم از جمله مخاطبان قراردادهای محرمانگی هستند. یکی از مهمترین افرادی که افشای اطلاعات برای آنها اهمیت زیادی دارد، مخترعین می باشند که پیش از عقد هرگونه قرارداد همکاری باید طرف مقابل را متعهد به عدم انتشار اطلاعات اختراع نمایند.

در صورت نیاز به وکیل تنظیم قراردادهای محرمانگی می توانید از مشاوره حقوقی وکیل تنظیم قرارداد مورد اطمینان خود در مؤسسه حقوقی پندار از طریق تماس تلفنی یا ارسال فرم درخواست مشاوره بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها