عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

وکیل تنظیم قراردادهای خدماتی

[تعداد: 3    میانگین: 3/5]

قرارداد خدماتی چیست؟

قراردادهای خدماتی نوعی از قراردادها هستند که طی آن برخی از دولت های میزبان به استفاده از سرمایه و علم شرکت های بین المللی در زمینه نفت بدون نیاز به در اختیار گذاشتن میدان های نفتی یا حق تولید نفت به این شرکت ها، می پردازند. قراردادهای خدماتی، در هر کشور با کشور دیگر تفاوت هایی دارد که این تفاوت ها به دلیل موضوع قرارداد، مدت زمان قرارداد، حداکثر هزینه و میزان سهم بری طرفین قرارداد می باشد. اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی، بر منافع هر دو طرف شامل کارفرما و پیمان کار تأکید دارد.

ماهیت مالی قراردادهای خدماتی

قراردادهای خدماتی

روی آوردن دولت ها به قراردادهای خدماتی به دو دلیل می تواند صورت گرفته باشد. یکی از این دلایل، مسائل حاکمیتی و دیگری نیاز به تأمین سرمایه و انتقال دانش فنی از شرکت های بین المللی نفت است. این نوع قراردادها از یک سیستم مالی قراردادی تبعیت می کنند که این سیستم، در واقع رابطه شرکت میزبان به عنوان کارفرما و شرکت های بین المللی نفت به عنوان پیمانکار را تعیین می کنند. قراردادهای خدماتی به دو دسته قراردادهای خدماتی خطرپذیر و قراردادهای صرفاً خدماتی تقسیم می شوند.

در قراردادهای صرفاً خدماتی، شرکت حق الزحمه ثابتی دریافت می کند اما در قراردادهای خدماتی خطرپذیر، دریافتی شرکت نفتی بستگی به درآمد حاصل از پروژه دارد.

ضرورت عقد قراردادهای خدماتی

دولت ها همواره درباره در اختیار داشتن منابع طبیعی خود به خصوص نفت و گاز نگران هستند. همین عامل باعث می شود آنها اقدام به عقد قراردادهای خدماتی نمایند. در یک قرارداد خدماتی، مالکیت منابع از دست دولت ها خارج نمی شود و حتی در قراردادهای خدماتی نفتی، نفت خام حاصل از پروژه نیز متعلق به خود دولت است. در همین حال آنها می توانند علاوه بر استفاده از دانش و فناوری شرکت های بین المللی نفتی، در زمینه تأمین سرمایه نیز از آنها کمک بگیرند.

ساختار مالی قراردادهای خدماتی

ساختار کلی مالی هر قرارداد خدماتی یک چارچوب ساده است. این ساختار به این صورت است که کارفرما در ازای پرداخت حق الزحمه به پیمانکار، از وی خدماتی را دریافت می کنند منجر به تولید می شوند. در نهایت همه تولیدات متعلق به دولت است و پیمانکار مسئول تأمین هزینه های اکتشاف و توسعه است. در صورت سودآور بودن پروژه، درصدی از سود نیز به حق الزحمه اضافه می شود.

در صورت نیاز به تنظیم قرارداد خدماتی، می توانید از مشاوره حقوقی وکیل تنظیم قرارداد مورد اطمینان خود در مؤسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها