عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88287102

وظیفه کارشناس تقسیم ارث چیست؟

[تعداد: 1    میانگین: 3/5]

وظیفه کارشناس تقسیم ارث چیست؟

در تقسیم قانونی اموال که در صورت عدم تفاهم وراث برای تقسیم جز راه قانونی راهی برای آن نمی توان تصور کرد از راه انحصار ورثه و انجام مراحل آن و اخذ گواهی انحصار وراثت امر تقسیم باید با نظارت دادگاه صورت گیرد کارشناسی به عنوان ناظر در امر تقسیم ارث نظارت خواهد داشت اما وظیفه کارشناس تقسیم ارث چیست.

کارشناس تقسیم ارث

در رابطه با کارشناس تقسیم ارث می توان گفت که در مراحل انحصار ورثه و جلساتی که با حضور وراث یا وکلای آنها تشکیل می شود و دادگاه مقدمات تقسیم ارث را فراهم می کند حضور یک کارشناس تقسیم ارث می تواند باعث تنظیم قرارداد ی شامل توافقات وراث گردد تا تنش و اختلافات وراث را به حداقل برساند .

وجود یک کارشناس تقسیم ارث و تجربیات وی در مراحل انحصار ورثه باعث می گردد تا روند بررسی انحصار ورثه مدت زمان کمتری را به خود اختصاص دهد.

در مرحله تقسیم ارث وجود یک کارشناس در بین وراث باعث می گردد تا مقررات راجع به قوانین ارث رعایت گردد و تقسیم بر اساس قانون انجام گیرد.

تقسیم ارث با حضور کارشناس دادگاه دلیلی می باشد تا وراث بعد از تقسیم ارث حق اعتراض نداشته باشند .

وظایف کارشناس تقسیم ارث

هر کارشناس تقسیم ارث باید به موارد قانونی ارث واقف باشد همچنین باید بهای اموال مورد نظر را مشخص و قابل تقسیم بودن یا نبودن آنها را مشخص کند و بهای اموال را به قیمت روز آنها در نظر بگیرد و در تقسیم رعایت عدالت را داشته و براساس موازین قانونی عمل نماید .

تقسیم اموال متوفی توسط کارشناس تقسیم باید به گونه ای باشد که سهم هر ورثه به طور مشخص تعیین گردد و اگر در صورت تقسیم ضرری به اموال وارد گردد آن را به یکی از وراث با تفاهم دیگر وراث تخصیص دهد و قیمت آن را از سهم دیگر اموال او کسر نماید.

هر گاه در جلسه تقسیم ارث یکی از وراث غایب باشد کارشناس تقسیم باید امین وی بوده و سهم غایب را لحاظ گرداند و سپس امر تقسیم را انجام دهد .

در تقسیم اموال وارث با حضور کارشناس تقسیم بعد از آنکه امر تقسیم انجام و سهم هر یک مشخص گردید و تکلیف بدهی متوفی نیز مشخص شد صورت جلسه باید توسط کارشناس تحریر و به امضای وی و وراث رسیده باشد تا محاکم قضایی ضبط و ثبت گردد.

هر وارث بعد از امر تقسیم ارث مالک سهم خود می گردد و پس از پرداخت مالیات بر ارث سهم خود حق انتقال به وی وجود خواهد داشت و نسبت سهم دیگر وراث حق تجاوز نخواهد داشت.

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما