عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88287102

نحوه تقسیم ارث منقول چیست؟

[تعداد: 3    میانگین: 3.3/5]

نحوه تقسیم ارث منقول چیست؟

هر اموالی در اصطلاح لغوی به دو قسمت اموال منقول و غیر منقول قابل تقسیم می باشند اموال منقول داراییهایی می باشد که قابل حمل بوده و این حمل در آنها تغییری ایجاد و یا به آنها صدمه ای وارد نخواهد کرد اما نحوه تقسیم ارث منقول چیست.

تقسیم ارث منقول

در رابطه با تقسیم ارث منقول می توان عنوان نمود که قانون همه ی اموال متوفی که شامل اموال منقول و غیر منقول وی می شود را قابل تقسیم می داند و در تقسیم آنها فرقی بین منقول و غیر منقول بودن آنها وجود ندارد و وراث به نسبت سهمشان از همه این اموال ارث خواهند برد.

طبق قانون گذشته فقط زن متوفی از اموال غیر منقول ارثی شامل وی نمی شد که به اصلاحاتی که در قانون انجام گرفته است همسر متوفی نیز از این اموال صاحب سهم خواهد شد.

اموال منقول متوفی که ممکن است حساب های بانکی و اتومبیل و لوازم خانه و طلای وی باشد مانند هر اموال دیگر وی که بعد از انحصار ورثه و اخذ گواهی انحصار ورثه قابل تقسیم به نسبت سهم وراث می باشد باید مورد تقسیم قرار گیرد.

قانون فقط در مورد اموال غیر منقول متوفی که قابل تقسیم نمی باشند رای به اداره مشاع داده است اما در مورد اموال منقول متوفی اگر وراث میان خودشان بر سر تقسیم این اموال توافق ننمایند قانون حکم به فروش آنها و پرداخت سهم هر کدام از وراث نموده است.

مالیات انحصار وراثت در اموال منقول

قانون مالیاتی کشور  هم بر اموال منقول و هم بر اموال غیر منقولی که از متوفی باقی بماند مالیات تعیین کرده است و تا زمانی که وراث مالیات این اموال را پرداخت نکنند هیچ انتقالی به نفع وراث انجام نخواهد گرفت و به جز در مواردی که قانون تعیین کرده و اموالی که از مالیات معاف می باشند بقیه اموال متوفی میزان مالیات مشخصی دارند و بعد از این پرداخت این مالیات امر تقسیم اموال متوفی محقق خواهد گردید.

موضوع وصیت متوفی در مورد اموال خود که در قانون فقط در مورد یک سوم اموال جایز شمرده شده می باشد در مورد اموال منقول نیز صدق میکند مگر آنکه این انتقال به صورت قانونی صورت گرفته باشد اما اگر وصیتی در مورد آنها وجود نداشته باشد مانند سایر اموال به همان نسبت تعیین شده قابل تقسیم خواهند بود.

طلاهای زن که به عنوان هدیه به وی بخشیده می شود نیز جزء اموال غیر منقول محسوب می گردد و بعد از فوت همسر باید بین وراث تقسیم گردد.

تقسیم اموال منقول متوفی اگر با اعتراض هر یک از وراث مواجه شود فقط از طریق قانونی و با نظارت قانون قابل تقسیم خواهد بود .

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
راه آسان تر برای ارتباط با ما