عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

موارد اعتراض به گواهی انحصار وراثت چیست؟

[تعداد: 2    میانگین: 3.5/5]

موارد اعتراض به گواهی انحصار وراثت چیست؟

هنگامی که فرد فوت کند و از او اموالی به جا بماند ورثه بر طبق قانون باید مراحل قانونی انحصار وراثت را انجام دهند تا با بررسی اسناد ، نسب آنها با متوفی و با صدور گواهی انحصار ورثه ، بتوان سهم هر وارث از ارث را مشخص کرد در این میان قبل از صدور رای قانون به وراث و افراد ذینفع از متوفی ، فرصت داده شده است تا نسبت به انحصار ورثه اعتراض کنند در اینجا باید دید چه مواردی می تواند مورد اعتراض وراث و یا سایرین نسبت به گواهی انحصار ورثه صورت گیرد لذا در این مقاله ، اعتراض به گواهی انحصار وراثت مورد بررسی قرار می گیرد . 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

قانون کسانی را مجاز به اعتراض به گواهی انحصار وراثت می داند که یا از وراث باشند یا ذینفع از اموال متوفی بوده باشند ، در این صورت حق اعتراض خواهند داشت.

اعتراض وراث و افراد ذینفع ممکن است ، نسبت به تعداد وراث باقی مانده باشد که نام آنان در لیست وراث ذکر نشده باشد یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی باشد یا در اعتراض به زوجیت همسری که در دادخواست به عنوان همسر متوفی نام برده شده است و اصل ازدواج با متوفی مورد قبول قرار نگیرد و موضوع طلاق آنها یا داشتن اختلاف بین آنها مطرح شود و در مورد این امر اعتراض صورت گیرد.

در صورت اعتراض وراث و افراد ذینفع شورای حل اختلاف وقت رسیدگی برای طرفین تعیین می کند و به اعتراض تعداد ورثه رسیدگی می کند اما اعتراض نسبت به نسبت افراد با متوفی به دادگاه عمومی سپرده می شود.

همچنین اعتراض نسبت به زوجیت همسر در صلاحیت دادگاه خانواده گذاشته شده است.

پیگیری اعتراض به گواهی انحصار وراثت در دادگاه 

در همه ی موارد ذکر شده که موضوع اعتراض خواهد بود با صدور دستور از شورای حل اختلاف پرونده به صورت موقت از جریان خارج می شود و در صورتی که معترض بر امر اعتراض پافشاری کند و مسئله توسط شورا حل نشود ا، اعتراض بنا به موضوع به دادگاه های مربوطه ارجاع داده می شود.

پس از آنکه اعتراض توسط دادگاه صالح رسیدگی و بررسی شد ، رای صادره به شورا ابلاغ می گردد و در صورت محقق بودن اعتراض شورا با توجه به رای گواهی انحصار ورثه را صادر و سهم هر یک از وراث از ارثیه را مشخص می کند .

در صورتی که در روند بررسی انحصار ورثه اعتراضی پیش آید ، اعتراض مطابق اصول و قوانین بررسی می گردد و از معترض خواسته می شود که به عنوان مدعی دلیل و مدارک خود را به روشنی اعلام کند و در غیر این صورت و عدم اثبات اعتراض توسط معترض ، موضوع قابل اعتنا نخواهد بود.

در صورت بروز مشکل در زمینه ارث می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما