عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

برای تهیه فرم انحصار وراثت طبقه اول چه مدارکی لازم است؟

[تعداد: 3    میانگین: 2.7/5]

برای تهیه فرم انحصار وراثت طبقه اول چه مدارکی لازم است؟

هنگامی که شخصی فوت می کند ، طبق قوانین انحصار وراثت ، ظرف مدت ۶ ماه از فوت شخص ، وراث وی باید جهت صدور گواهی انحصار وراثت اقدام نماید تا سهم الارث هر یک از وراث مطابق با قوانین تقسیم ارث مشخص گردد ، از این رو در این مقاله انحصار وراثت طبقه اول مورد بررسی قرار گرفته شده است .

انحصار وراثت طبقه اول

در رابطه با انحصار وراثت طبقه اول می توان گفت که طبقات ارث سه طبقه هستند که اعضای هر طبقه هنگامی ارث خواهند برد که به طور کل هیچ یک از اعضای طبقه ی قبل در قید حیات نباشند که این قانون برای طبقه ی دوم و سوم می باشد زیرا با فوت شخص ، در ابتدا ارث متوفی به درجه ی اول از طبقه ی اول  خواهد رسید و در صورت عدم وجود افراد درجه ۱ از طبقه ی اول ، ارث به اعضای درجه ۲ از طبقه اول خواهد رسید .

طبقات ارث

طبقه اول

درجه۱: پدر و مادر و فرزندان شخص فوت شده

درجه ۲: نوه های شخص فوت شده

طبقه دوم

درجه۱: خواهران و برادران و پدربزرگ و مادربزرگ متوفی

درجه ۲ :فرزندان خواهران و برادران و جد و جده متوفی

طبقه سوم

درجه ۱ :عمه ها و عموها و دایی ها و خاله های متوفی

درجه ۲: فرزندان آنها

اشخاص درجه ۱ از طبقه ی اول ، در صورتی که زنده باشند وراث متوفی می باشند ، یعنی ،  پدر و مادر و فرزندان متوفی که همسر وی نیز یکی وراث خواهد بود که در کنار سه طبقه بدون ممانعت از ارث بردن شخصی ، ارث خواهد برد ، از این رو یکی از این افراد می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف حوزه ی آخرین محل اقامت متوفی ، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت داشته باشد که لازم است فرم مخصوصی که در آن اسامی وراث و مشخصات آنها باید درج گردد ،  از این شورا ، دریافت و تکمیل گردد.

مدارک لازم برای تهیه فرم انحصار وراثت طبقه اول

مدارکی مانند ؛ گواهی فوت متوفی ، کپی و اصل شناسنامه ی متوفی ، سند ازدواج متوفی در صورت تاهل ، وصیت نامه ی متوفی در صورت وجود ، کپی و اصل شناسنامه ی کلیه وراث طبقه اول ، رسید مالیاتی و استشهادیه ای را تحویل شورای حل اختلاف نماید تا شورای در صورت تصدیق مدارک ارائه شده با انتشار موضوع انحصار وراثت متوفی برای یک نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار ، با اطلاع رسانی عمومی درخواست نماید که هر کس وصیت نامه ای از متوفی دارد ، ظرف مدت یک ماه باید مراجعه نماید.

در غیر این صورت  ، به هیچ اعتراضی ترتیب اثر داد نخواهد شد ، از این رو چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در روزنامه ، اعتراضی وجود نداشت ، شورا حل اختلاف ، بدون تشکیل جلسه ی رسیدگی ، گواهی انحصار وراثت طبقه اول را صادر خواهد کرد .

رسید مالیاتی ، برگه ی تایید تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی است که بر اساس آن لیست کلیه اموال متوفی جهت تعیین و پرداخت مالیات بر ارث به اداره ی دارایی معرفی شده است .

استشهادیه ، فرم مخصوصی است که در آن دو نفر شاهد با امضا محضری آن شهادت می دهند که این تعداد افراد نام برده شده ، وراث متوفی هستند .

در صورت بروز مشکل در زمینه ارث می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها