عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88287102

مجازات سرقت در روز و شب چه تفاوتی باهم دارد؟

[تعداد: 14    میانگین: 3/5]

تعریف سرقت و مجازات سرقت

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ، ربودن مال متعلق به غیر، جرم سرقت گفته می شود. مجازات سرقت با توجه به انواع سرقت تعریف می شود. همچنین سرقت در شب و سرقت در روز، از لحاظ قانونی دارای مجازات های مختلفی هستند.

انواع سرقت

طبق قانون، سرقت انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها سرقت حدی و سرقت تعزیری می باشد. برای جرم سرقت حدی شدید ترین مجازات های مربوط به جرم سرقت که اجرای حد می باشد، وجود دارد. در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی برای سرقت حدی ۱۴ شرط ذکر شده است و زمانی که سرقت دارای تمام این ۱۴شرط باشد موجب حد می گردد و به سرقت صورت گرفته سرقت حدی می گویند. سرقتی که حتی یکی از شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، سرقت تعزیری یا سرقت غیر حدی گفته می شود. برای سرقت های تعزیری مجازات  حبس و یا شلاق در نظر گرفته شده است.

در قانون برای سرقت تعزیری دسته بندی هایی (مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی) ذکر شده که این دسته بندی ها بر اساس محل  و زمان وقوع جرم، وسیله ی ارتکاب به جرم و … صورت گرفته است. بر همین اساس سرقت تعزیری بطور کلی شامل سرقت های تعزیری مشدد و سرقت های تعزیری ساده یا غیر مشدد می شود. در نوع مشدده، سرقت دارای یک سری شرایط و احوالات است که موجب تشدید مجازات در آنها نسبت به سرقت های فاقد این شرایط و احوالات می گردد. چنانچه سرقتی اتفاق بیفتد که دارای شرایط و احوالات سرقت مشدده نباشد، سرقت ساده می باشد.

تاثیر سرقت در شب بر مجازات سرقت

طبق شرایط ذکر شده در مواد ۶۵۱، ۶۵۶ و ۶۵۴ ، سرقت در شب یکی از شرایطی است که  موجب شدت برخورد نسبت به سرقت در روز می شود. بنابر این وقوع سرقت در شب  می تواند باعث شود که سرقت در دسته سرقت های مشدد قرار گیرد. مجازات سرقت های مشدد بیشتر و شدیدتر نسبت به سرقت های ساده  می باشند.

 مثلا اگر سرقتی شرایط سرقت حدی را نداشته است اما دارای همه ی پنج شرط مشدد ( ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ) باشد، به پنج الی بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

در سرقت مسلحانه و گروهی در شب ( ماده ۶۵۴ ) نیز که شب اتفاق افتادن سرقت یکی از شرایط  لازم آن است، مجازات پنج الی پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در ماده ۶۵۶  که مربوط به سرقت هایی است که شامل همه ی شرایط حد نیستند ولی فقط دارای یک شرط  از شرایطی که در آن ذکر شده باشد، مرتکب به شش ماه الی سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. در این ماده نیز یکی از شرایط ذکر شده، شرط سرقت در شب می باشد.

سرقت های ساده مجازات کمتری نسبت به سرقت های مشدده دارند. طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب به سرقت ساده به سه ماه و یک روز الی دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق  محکوم می شود.

در صورت نیاز به وکیل جرم سرقت, میتوانید از مشاوره های وکیل کیفری مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما