عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88287102

مجازات حمل مواد مخدر متعلق به دیگران چیست؟

[تعداد: 58    میانگین: 2.2/5]

مشارکت در جرم مواد مخدر

در حقوق جزای عمومی، معاونت در جرم به عنوان یکی از قواعد بسیار حائز اهمیت است. ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را دخالت تمامی شرکای جرم در عنصر مادی جرم و قابلیت استناد جرم به همه شرکاء تعریف نموده است. اما جرائم مصرف و حمل مواد مخدر همیشه تابع این قانون نیستند. چه بسا در موارد بسیاری شخص بدون دخالت مستقیم در عنصر مادی جرم، به اتهام شراکت در جرم مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است. زیرا حمل مواد مخدر امروزه به صورت گروهی و باندی انجام شده و از حالت سنتی خارج شده است.

از همین رو قوانین مربوط به حمل و استعمال مواد مخدر قویاً نیازمند بازنگری بوده و در سال ۹۴، تحولی عظیم در این قوانین به وجود آمد. به صورتی که حمل مواد مخدر در مقادیر کم معاف از مجازات اعدام شده و تمرکز اصلی بر روی تشدید مجازات سردسته باندهای حمل و قاچاق مواد مخدر قرار گرفت.

ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر

آنچه باید در پروسه تولید تا مصرف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی و روانگردان مورد توجه قرار داد، این است که چنین جرمی به هیچ وجه به صورت انفرادی قابل تحقق نیست و نیل به اهداف مجرمانه حتماً مستلزم وجود زنجیره ای از افراد در جریان پوسه تولید و حمل و توزیع و مصرف مواد مخدر است. سازماندهی این گروه از افراد اغلب توسط افرادی انجام می گیرد که دارای قدرت نفوذ بالاتر و وضعیت مالی بسیار بهتر می باشند. پیش از اصلاح قانون مجازات حمل مواد مخدر، اغلب در مراجع قضایی به هدایت کنندگان اصلی گروه های قاچاق و توزیع مواد مخدر بی توجهی می شد و به جای آنها، اقشار ضعیف تر قربانی این جرم می شدند. اما در حال حاضر، تمرکز اصلی از مجرمان جزء برداشته شده است.

جرم حمل مواد مخدر و روانگردان صنعتی

جرم حمل مواد روانگردان و مخدر به صورت صنعتی و سنتی، رفتاری فیزیکی است که به مفهوم جابجایی این مواد از محلی به محل دیگر می باشد. این جرم جزو جرائم وسیله ای، که وسیله انجام جرم در آن مؤثر است، قرار نمی گیرد. اما در صورتی که حمل این مواد توسط وسیله نقلیه باشد، آن وسیله توسط دولت ضبط می گردد. در تعاریف قانونی جرم حمل و توزیع مواد مخدر، واژه حمل تنها به جابجایی مواد مخدر در داخل کشور اطلاق می شود و صادرات و واردات آن را در بر نمی گیرد.

انواع مجازات حمل مواد مخدر در قانون

طبق مواد ذکر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل مواد مخدر جرم محسوب می شود و دارای مجازات می باشد. مجازات حمل مواد مخدر نیز متفاوت می باشد. ارتکاب به جرایم مربوط به مواد مخدر معمولا انفرادی نمی باشد بلکه تعدادی از افراد در جریان قاچاق، تولید، حمل، فروش و دیگر جرایم مواد مخدر با یکدیگر همکاری می کنند. در قانون مجازات اسلامی با توجه به میزان و چگونگی  مداخله افراد  در ارتکاب جرم،  میان اشخاص تفاوت قائل شده است که این تفاوت ها در میزان مجازات آنها می تواند تاثیر گذار باشد. بر اساس  نحوه ی مداخله اشخاص در جرایم جمعی، عناوین شرکت در جرم و یا معاونت در جرم تعریف شده است.

شرکت در جرم

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی شخصی که دانسته و عمدا با شخص یا اشخاصی دیگر در انجام جرم مشارکت کند و جرم صورت گرفته ، خواه عمل هر یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا کافی نباشد، خواه تاثیر اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، شخص مذکور شریک در جرم محسوب می شود و مجازات وی همان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. البته طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه به میزان تاثیر مداخله شریک جرم توجه می کند و در صورت مداخله ضعیف شریک یا معاون در جرم ، ممکن است مجازات را تخفیف دهد.

معاونت در جرم

بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به صورت مستقیم در جرمی که توسط شخصی دیگر انجام می گیرد، دخالتی نداشته ولی به صورت دانسته و از طریق تحریک، تهدید، تطمیع، ترغیب، فریب و … در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت کند، معاون جرم شناخته می شود. طبق مواد ۱۲۷ الی ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی، برای معاون جرم نسبت به فاعل اصلی جرم، مجازات کمتری در نظر گرفته شده است.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا، جرم حمل مواد مخدر متعلق به دیگران نیز جرمی است که بیش از یک نفر درآن دخالت دارد. بر این اساس  کسی که حامل مواد مخدر بوده است در واقع یکی از شرکای جرم محسوب می شود. بنابراین مجازات ذکر شده برای شریک جرم در مورد وی صدق می کند. به نظر برخی کارشناسان، در جرایم  مربوط به مواد مخدر،  تمسک به قواعد عمومی مربوط به معاونت و مشارکت در جرم، در برخی موارد مشکل ساز می باشد و به دلیل خاص بودن جرایم مربوط به مواد مخدر، لازم است قواعد ویژه ای در این مورد تصویب شود.

البته قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر در حال پیشرفت و تکامل می باشند.  به عنوان مثال اخیرا نیز در کمیسیون حقوقی مجلس به دلیل اینکه در برخی موارد ممکن است در حمل مواد مخدر  از کودکان سوء استفاده شود، مجازات اعدام برای کسانی که از کودکان برای حمل مواد مخدر استفاده می کنند، به تصویب رسیده است.

در صورت بروز مشکل و سؤال در زمینه مجازات حمل مواد مخدر می توانید از مشاوره های وکیل کیفری مورد اطیمنان خود در موسسه حقوقی پندار، از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما