عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

مجازات جرم خفت گیری چیست؟

[تعداد: 35    میانگین: 2.7/5]

مجازات جرم خفت گیری چیست؟

همواره کنترل جرائم خشنی چون ؛ اخاذی ، زورگیری ، باج گیری ، خفت کردن ، سرقت مسلحانه با چاقو ، تهدید و ترساندن مردم ، گرفتن مال یا پول مردم به زور ، سرقت مقرون به آزار و …. در تامین امنیت جامعه و سلامت روانی مردم نقش بسیار مهمی خواهد داشت لذا در این نوشتار ، مجازات جرم خفت گیری مورد بررسی قرار گرفته شده است .

در لغت نامه ی دهخدا خفت کردن به معنی کمین کردن و پنهان و مترصد شکاری نشستن است که با توجه به آن می توان گفت که در جرم خفت کردن فرد مجرم با به کمین نشستن طعمه ی خود در فرصتی مناسب به هر نحوی با ترساندن و تهدید او ، مال ، وجه و هر چیزی که مد نظر خود است را از قربانی به زور و تهدید می گیرد که در این میان ممکن جرائمی عمدی یا غیر عمدی دیگری به دلایل شرایط اعمال  خشونت یا استرس های وارده یه قربانی و مجرم نیز رخ دهد .

در قانون و مجازات کشور ایران جرم خفت گیری پیش بینی نشده و برای آن تعریف خاصی ارائه نشده است اما با توجه به ماهیت جرم خفت گیری که در آن از اعمال تهدید و ترساندن و نیز اخذ مال ، وجه و …. به کار رفته است می تواند گفت که جرم خفت گیری نیز مانند دیگر جرایم خشن که علیه امنیت اجتماعی رخ می دهد ، مشمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی

هر گاه فردی ، دیگری را به هر نحو ، تهدید به قتل ، ضرر نفسی ، شرفی ، مالی و یا به افشای سری ، نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به واسطه ی این تهدید تقاضای وجه ، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمود یا ننموده باشد ، مجازات فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود .

جرم خفت گیری

با توجه به ماده ی ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی می توان گفت که مجازات تعیین شده برای جرم خفت گیری تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود .

اگر چه حکم مجازات جرم خفت گیری اعدام نیست اما در برخی موارد به دلیل پیش بینی نبودن شرایط حاکم بر وقوع جرم خفت کردن ، با قتل قربانی و به دام افتادن مجرم ، حکم کیفری اعدام پیش بینی خواهد شد که این موضوع نشان دهنده ی ایجاد تناسب میان مجازات و جرم رخ داده در جرم خفت کردن می باشد که با توجه به نوع جرم و شرایط حادث شده در هنگام وقوع آن ، قاضی دادگاه با بررسی شواهد ، مدارک و مستندات  ،مجازات دیگر جرائم رخ داده شده به هنگام وقوع جرم خفت کردن را صادر خواهد کرد .

در صورت بروز مشکل در زمینه جرم اخاذی می توانید از مشاوره وکیل دعاوی اخاذی مورد اطمینان خود در موسسه حقوقیپندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها,
راه آسان تر برای ارتباط با ما