عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

قرارداد پيمانكاری عمومی پيمان

[تعداد: 30    میانگین: 2.6/5]

اصول کلی قرارداد پیمانکاری

کارفرما، مهندسین مشاور و پیمانکار ارکان کلی یک پروژه را تشکیل می دهند. روابط بین این افراد باید دارای ضوابط و مقررات خاصی باشد. در میان این ضوابط و مقررات،  شرایط عمومی پیمان اهمیت ویژه ای دارد، زیرا تسلط بر تمامی موارد آن از بروز بسیاری از اختلاف های میان دست اندرکاران پروژه های عمرانی جلوگیری می نماید. هرچند زیاد بودن شرایط عمومی پیمان و ارجاعات متعدد مواد مختلف آن به همدیگر، باعث شده است بسیاری از مهندسین عمران به آن توجهی نکنند.

دانلود متن کامل نمونه قرارداد پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان

پیمان چیست؟

پیمان به مجموعه مدارک و اسناد مندرج در ماده ۲ موافقتنامه، شامل مشخصات اصلی پیمان، موضوعیت پیمان، مبلغ پیمان و مدت آن و همچنین مشخصات طرفین، گفته می شود.

شرایط عمومی پیمان چیست؟

قسمت عمده پیمان را شرایط عمومی و خصوصی آن تشکیل می دهد. شرایط عمومی پیمان تعهدات عام و تبعی غیر قابل تغییری هستند که بر پیمان حاکم می باشند. رعایت شرایط عمومی پیمان در تمامی قراردادهای پیمانکاری الزامی است. شرایط عمومی چارچوب کلی را تشکیل می دهد که شامل وظایف و حقوق و تکالیف کارفرما و پیمانکار می شود. قرارداد های پیمانکاری با هر موضوعی که باشند باید از شرایط عمومی مربوط به موضوع خود پیروی نمایند. شرایط خصوصی با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت کار تنظیم می شود و به تکمیل شرایط عمومی می پردازد. مواد مندرج در شرایط خصوصی نباید شرایط عمومی را نقض کند.

ضمانت های اجرایی شرایط پیمان

ضمانت نامه اجرایی شرایط پیمان در واقع مستقل نیستند و تابع مفاد موافقت نامه می باشند و شامل تعهدات و الزامات هستند.

شرایط پیمان در اصل طوری تنظیم می شود که در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات خود، جزای متناسب با آنها در نظر گرفته شده باشد. در نتیجه منافع طرف مقابل تأمین می شود.

 شرایط خصوصی قراردادهای عمومی پیمان

شرایط خصوصی قراردادهای پیمان به شرایط خاصی اطلاق می شود که هدف از تدوین آنها، تکمیل شرایط عمومی پیمان با توجه به شرایط پیمان و وضعیت آن است. شرایط خصوصی باید به گونه ای تنظیم شود که ناقض مفاد شرایط عمومی نباشد.

برنامه زمانبدی اجرای کار

برنامه های زمانبندی اجرای کار در قراردادهای پیمان به دو صورت می باشد.

  • برنامه زمانی کلی) در این برنامه زمانبندی کلی کارهایی که در موضوع پیمان باید انجام شود بر حسب مواد آن گنجانده می شود و این برنامه پیوست اسناد و مدارک پیمان می شود.
  • برنامه زمانی تفصیلی) زمانبندی تفصیلی در واقع برنامه ای است که درباره زمان انجام هریک از فعالیت های موضوع پیمان و جزئیات آن در چارچوب زمانبندی کلی طرح می شود.

نقش افراد ذی نفع در قراردادهای پیمان

کارفرما: در این نوع قراردادها کارفرما به فردی گفته می شود که به امضای قرارداد پیمان می پردازد. در واقع وی انجام عملیات موضوع پیمان را به همراه تمامی اسناد و مدارک لازم پیمان به طرف پیمانکار واگذار می کند. هر نماینده قانونی و جانشین قانونی کارفرما نیز در حکم شخص کارفرما هستند.

پیمانکار: طرف دیگری که به امضای قرارداد می پردازد پیمانکار نامیده می شود و می تواند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. وی موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده می گیرد. هر جانشین یا نماینده قانونی پیمانکار نیز حکم خود پیمانکار را دارد.

مدیر طرح: به شخصیت حقوقی که با هدف مدیریت اجرای کار با اختیارات معین در اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار تعیین می شود، مدیر طرح می گویند.

مهندس مشاور یا مهندس ناظر: مهندس مشاور یا مهندس ناظر می تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد که با اختیارات معین برای نظارت بر حسن انجام کار به پیمانکار معرفی می شود.

انواع قراردادهای پیمان

قرارداد پیمانکاری بر اساس فهرست ها

در نوع اول قراردادهای پیمان، مبلغی که در قرارداد تعیین می شود مجموع همه مبالغی است که هرکدام جداگانه آنالیز شده یا به صورت قطعی در لیست فهرست بها درج شده است. در این نوع قراردادها، بدواً تمامی جزئیات و مشخصات انجام کار با در نظر گرفتن مشخصات فنی آن توسط مهندسین مشاور تهیه شده و مقادیر دقیق کار به صورت تقریبی مشخص می گردد.

پس از آن، فهرست مقادیر و نرخ واحد مربوط به هر عملیات با در نظر گرفتن مشخصات فنی آن به صورت جداگانه یا به صورت مندرج در سایر بندهای قرارداد تهیه می شود. برآورد نهایی هزینه با توجه ضرایبی تعیین می شود که می تواند تحت تأثیر فاکتورهایی نظیر هزینه لازم برای تجهیز و جمع آوری کارگاه، هزینه در نظر گرفته شده برای سختی کار، هزینه بیمه و … باشد. پیمانکار می تواند تخفیف یا مبلغ اضافه پیشنهادی خود را نیز اعلام نموده و در هزینه کل اعمال کند. مبلغ نهایی در واقع مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

قرارداد انجام کار امانی توسط کارفرما

در برخی قراردادها که مربوط به کارهای ساختمانی شده و کارفرما خود پرسنل آشنا و متخصص به کار و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار دارد، با استخدام تعدادی کارگر، خود انجام امور را به عهده می گیرد. این روش در اغلب کارهایی که ابعاد گسترده ای ندارند قابل انجام است. عملیات بهسازی و نگهداری که توسط اداراتی نظیر مسکن و شهرسازی و سازمان شهرداری انجام می شود، اغلب طی قراردادهای امانی صورت می پذیرد.

 

سوالات متداول

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی چیست؟

قراردادهای پیمانکاری دولتی به آن دست از قراردادها گفته می شود که دولت در آنها نقش کارفرما را بازی کرده و انجام برخی امور یا فروش کالا یا … را به بخش خصوصی به عنوان پیمانکار واگذار می کند. قراردادهای پیمانکاری دولتی در هر کشوری نام مخصوص به خود را دارد اما به طور کلی از یک سری اصول کلی پیروی می کند. در ایران به این نوع قراردادها، قراردادهای عمومی نیز می گویند. ادامه مطلب

جایگاه قراردادهای پیمانکاری در تقسیم بندی عقود چیست؟

عقود و قراردادها از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می شوند. در این بین قراردادهای پیمانکاری از دو جهت در تقسیم بندی قراردادها قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی ها به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و نحوه تنظیم آن ها اشاره دارد. یکی از مواردی که باید در تقسیم بندی ها مورد توجه قرار گیرد نحوه تنظیم قراردادهای پیمانکاری به صورت ساده یا تشریفاتی است. ادامه مطلب

نسبی بودن قراردادهای پیمانکاری دولتی به چه معناست؟

قراردادهای پیمانکاری دولتی قراردادهایی هستند که بین یک طرف پیمانکار و یک طرف کارفرما که در اینجا دولت نقش کارفرما را بازی می کند بسته می شوند و اثرات ناشی از این قرارداد بر هر دو طرف نیز تأثیر می گذارد. از این رو، مفهوم نسبی بودن قراردادهای پیمانکاری دولتی مطرح می شود. در این مفهوم استثناهایی وجود دارد که مربوط به شخص ثالث می باشد. ادامه مطلب

روش پیمانی یا روش سه عاملی چیست؟

قراردادهای پیمانکاری اغلب در زمینه پروژه های عمرانی منعقد می شوند. یکی از روش های مرسوم و قدیمی در زمینه قراردادهای پیمانکاری، استفاده از روش سه عاملی است که در این روش، قرارداد بین سه نفر کارفرما، پیمانکار و مشاور منعقد می شود. این روش مزایا و معایب زیادی دارد و تاکنون مورد مطالعه بسیاری از افراد و حقوقدانان قرار گرفته است. ادامه مطلب

مزایا و معایب قراردادهای پیمانکاری دائمی چیست؟

قراردادهای پیمانکاری انواع مختلفی دارند که یکی از آنها قراردادهای پیمانکاری دائمی می باشند. قراردادهای پیمانکاری عمومی به دلیل هزینه های کمتر برای انجام مناقصات و سرعت در انجام کار، برای پروژه های مکرر مانند تعمیرات دوره ای بسیار مناسب هستند. این قراردادها خود به سه شیوه قابل انعقاد هستند که بسته به موضوع پیمان و شرایط انجام پروژه بین کارفرما و پیمانکار بسته می شوند. ادامه مطلب

برچسب‌ها:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *