عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

قراردادهای چاپ و نشر

[تعداد: 4    میانگین: 3/5]

قراردادهای چاپ و نشر چیست؟

قراردادهای چاپ و نشر که به قراردادهای ناشر و مؤلف نیز معروف است، از جمله قراردادهایی است که از حقوق مالکیت فکری تبعیت می کند. این قراردادها باید ناظر بر حقوق معنوی و مادی تمامی خالقین آثار هنری و ادبی باشند و می توانند به چند صورت تنظیم شده و بسته شوند. حق نشر کتاب در نوبت اول و نوبت های بعدی بااهمیت ترین موضوعی است که می تواند در یک قرارداد چاپ و نشر مد نظر قرار گیرد. این نوع از قراردادها باید به نوعی تنظیم شوند که حقوق مؤلف (که می تواند شامل گروه مؤلفین، مترجم، تصویر پرداز و …باشد) و حقوق ناشر را به صورت توأمان حفظ نماید.

دانلود نمونه قراردادهای چاپ و نشر

حق مؤلف چیست؟

هر مؤلف در فرآیند چاپ و نشر دارای دو نوع حقوق مادی و معنوی است. حقوق مادی دچار محدودیت زمانی می شود و می تواند توسط مؤلف یا پدیدآورنده به فرد دیگری واگذار یا منتقل شود. اما حقوق معنوی که مختص شخص مؤلف است، قابل واگذاری به غیر نیست، مگر در صورتیکه پدیدآورنده خود در وصیتنامه خود حق واگذاری معنوی اثر پس از مرگ را به فرد خاصی واگذار نماید. در واقع حقوق مؤلف نوعی الزام اخلاقی برای جامعه و پدیدآورنده به وجود می آورد و مؤلف را تحت حمایت خود قرار می دهد.

ویژگی های قانونهای ناظر بر حقوق مؤلف

قانون های مربوط به حقوق مؤلف باید به برخی وظایف پایبند باشند. این وظایف عبارتند از:

حقوق مولف

  • این قانون ها باید بتوانند حافظ منافع و حقوق قانونی پدیدآورنده باشند.
  • این قانون ها وظیفه دارند خالقین اثر و آثار آنها را در برابر سوء استفاده محافظت نمایند.
  • هر پدیدآورنده دارای روابط روحی و فردی و اخلاقی و معنوی با اثر خود می باشد که ارتباط تنگاتنگی با شخصیت وی دارد. این قانون ها وظیفه دارند این روابط را از تعدی دیگران حفظ نمایند.
  • رابطه خالق اثر و اثر انحصاری وی باید در قالی قانون های ناظر بر حقوق مؤلف تعیین و تنظیم شود.

قراردادهای چاپ و نشر

انواع قراردادهای چاپ و نشر

همانطور که پیشتر نیز گفته شد، حق انتشار کتاب در نوبت های اول و بعدی، مهمترین موضوع در عقد قراردادهای چاپ و نشر می باشد. از همین رو از روش های زیر برای پرداختن به این موضوع در قراردادها استفاده می شود:

حالت اول)

در این حالت ناشر می تواند مبلغ ثابتی را به عنوان حق التألیف یا حق الترجمه و … به پدیدآورنده پرداخت نموده و در مقابل حق امتیاز نشر کتاب در تمامی نوبت های چاپ را از مؤلف بگیرد. در این صورت مبلغ توافقی در متن قرارداد ذکر می شود و پس از پرداخت آن توسط ناشر، مؤلف دیگر حقی نسبت به انتشار کتاب ندارد.

حالت دوم)

در حالت دوم از قراردادهای چاپ و نشر کتاب، حق التألیف شامل مبلغی ثابت یا کسری از قیمت درج شده بر روی جلد کتاب (قیمت فروش کتاب) در تیراژ کتاب ضرب شده و در هر نوبت چاپ به مؤلف پرداخت می شود. هرچند زمان پرداخت این مبلغ می تواند به صورت توافقی پس از هر نوبت چاپ یا در خلال زمان فروش یک نوبت چاپ و به صورت نقدی یا اقساطی باشد. این حالت از قراردادها بیشتر مربوط به مواردی است که ناشر، مؤلف را به خوبی شناخته و از فروش قطعی کتاب های ایشان مطمئن است. در قراردادهای نوع دوم، همواره حق چاپ برای ناشر محفوظ می ماند.

حالت سوم)

این حالت که به مشارکت نیز معروف است، ناشر و مؤلف هر دو در هزینه های چاپ و سود حاصل از فروش سهیم می شوند. جزئیات مربوط به این مشارکت در متن قرارداد باید ذکر شود.

حالت چهارم)

انتشار کتاب

حالت چهارم نیز قراردادهای شامل سرمایه گذاری مؤلف خوانده می شود و در آن ها، پدیدآورنده تمام هزینه های چاپ و پخش را پرداخت نموده و در مقابل امتیاز کتاب و سود حاصل از فروش کتاب را برای خود حفظ می کند. قراردادهای سرمایه گذاری مؤلف بیشتر بین سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی و مؤلفین آثاری با موضوعاتی خاص منعقد می شود.

در صورت نیاز به تنظیم قراردادهای چاپ و نشر می توانید از مشاوره وکیل حقوقی مورد اطمینان خود در مؤسسه حقوقی پندار از طریق تماس تلفنی یا ارسال فرم درخواست مشاوره بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها