عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

قانون تقسیم ارث بین دختر و پسر چیست؟

[تعداد: 402    میانگین: 2.5/5]

قانون تقسیم ارث بین دختر و پسر چیست؟

در تقسیم ارث بعد از کارهای مربوط به انحصار ورثه و اخذ گواهی و پرداخت مالیات بر ارث توسط وراث ، در تقسیم ارث بنا به دستوری که قانون داده است ، نسبت افراد با متوفی طبق طبقاتی مشخص شده است که بر طبق این طبقات سهم آنها مشخص می شود و در صورت نبود یکی ، سهم به دیگران منتقل و طبق فرمولی که قانون مشخص کرده ، تقسیم می گردد ، حال اینجا مسئله این است که قانون تقسیم ارث بین دختر و پسر متوفی چطور خواهد بود و طبق قانون هر کدام چقدر سهم از میراث خواهند برد. 

تقسیم ارث بین دختر و پسر

در مواقعی که پدر یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان خود دیگر فرد دیگری در طبقه اول ارث نباشد ، تمام اموال به جا مانده از او به فرزندان او خواهد رسید ، اگر همه ی فرزندان پسر یا همه دختر باشند ، اموال به طور مساوی تقسیم خواهد شد اما اگر پسر و دختر باشند اموال به گونه ای تقسیم خواهد شد که سهم پسر دو برابر هر دختری خواهد بود و فرقی نمیکند ، متوفی پدر فرزندان بوده یا مادر آنان ، در هر حال سهم پسر از ارث در قانون دو برابر دختر تعیین شده است.

در ادوار مختلفی سعی شده است تا بر طبق حقوق اجتماعی مساوی بین زنان و مردان قانون ارث دو برابر برای فرزند پسر و یک برابر برای فرزند دختر دچار تغییر شود و در ارث نیز مانند حقوق اجتماعی یکسان ارث نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم گردد اما تاکنون این امر محقق نشده است .

تقسیم ارث بین دختر و پسر در قوانین وراثتی ایران 

قوانین وراثتی ایران که نشات گرفته از قوانین اسلامی هستند ، مبنای قراردادن دو برابر ارث برای مردان در مقابل یک برابر دانستن سهم زنان این موضوع را عنوان کرده است که چون مردان عهده دار مسئولیت اقتصادی خانواده به شمار می آیند و بار اقتصادی خانواده بر دوش آنها گذاشته شده است ، بنابراین از ارثیه سهم دو برابر خواهند برد تا این ارث را بتوان صرف هزینه های مربوط به همسر و فرزندان خود کنند در مقابل زنان به خاطر اینکه مسئولیت تامین هزینه های زندگی به مرد سپرده شده است یک برابر از ارثیه سهم خواهند برد و این ارث میتواند صرف هزینه های شخصی زن گردد.

قانون ارث یک مسئله اقتصادی و مالی به شمار می رود که بر پایه های اجتماعی استوار است و با توجه به مسئولیت اقتصادی زن و مرد در نهاد خانواده پایه ریزی شده است نه بر اساس تبعیض بین زنان و مردان ، لذا قانون تقسیم ارث بین دختر و پسر خود نوعی از رعایت عدالت اجتماعی را نشان می دهد .

در صورت بروز مشکل در زمینه ارث می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما