عضویت در تلگرام

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

[تعداد: 2    میانگین: 3/5]

قانون تصفیه امور ورشکستگی

قانون تجارت در ماده ۴۰۴، که از جمله مواد مربوط به قانون امور ورشکستگی می باشد، عنوان می کند که در صورت ورشکستگی یک نهاد اقتصادی، دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی نموده و تعیین دو نفر به عنوان مدیر تصفیه و عضو ناظر در ظرف مدت ۵ روز می نماید.

از وظایف مدیر تصفیه و عضو ناظر می توان به مدیریت اموال شخص ورشکسته، وصول مطالبات وی، تقسیم دارایی های او بین بستانکاران، فروش اموال مال باخته و در نهایت اعلام پایان شرایط ورشکستگی اشاره نمود.

دانلود متن کامل قانون تصفیه امور ورشکستگی

وظایف عضو ناظر

مطابق با ماده ۴۳۴ قانون تجارت، مسئولیت عضو ناظر تهیه صورتجلسه از تمامی اموال فرد ورشکسته در عرض یک روز می باشد و درصورتی که از نظر عضو ناظر مدت زمان صورت برداری از اموال بیش از یک روز طول بکشد، ناظر باید اقدام به مهر و موم اموال نماید.

عضو ناظر برای مهر و موم اموال ابتدا باید از انبارها شروع نموده و پس از آن به ترتیب به مهر و موم حجره ها، صندوق ها، اسناد، دفاتر، دست نوشته ها، لوازم و وسایل محل مورد ورشکستگی و در نهایت به مهر و موم محل زندگی شخص ورشکسته بپردازد.

تصفیه امور ورشکستگی

طبق مواد مربوط به قانون امور ورشکستگی در قانون تجارت در مورد شرکت های تضامنی نسبی یا مختلط، در صورت عدم رأی جداگانه دادگاه به ورشکستگی شرکاء، اموال شخصی شرکاء نیز مهر و موم خواهد شد.

در بین اموال شخصی ورشکسته، لباس ها، وسایل لازم برای زندگی روزمره شخص مال باخته و خانواده وی، اموالی که ممکن است از قیمت آنها کاسته شود، و اموالی که امکان دارد شخص ورشکسته بتواند از آنها برای به کار انداختن سرمایه خود استفاده نماید، مشمول مهر و موم قانون امور ورشکستگی نمی شود.

وظایف مدیر تصفیه

مدیر تصفیه باید لیست بستانکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید. این لیست از طریق صورت قروض ورشکسته تهیه می شود و در صورتی که فرد مال باخته این لیست را ارائه نکرده باشد، مدیر تصفیه می تواند طبق ماده ۴۴۹ عمل نماید.

مدیر تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران مال باخته را دعوت نموده و از آنها اسناد طلب یا رونوشت قابل استناد را دریافت می نماید. سپس این اسناد را به ضمیمه فهرست بستانکاران به مدیر دفتر دادگاه ارائه می نماید و در مقابل آن رسید دریافت می نماید. این پروسه باید طی مدت ۳ روز از تاریخ اتمام فرصت های انتشار آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون هیچ توقفی در زمان و محلی که از طرف عضو ناظر تعیین می شود ادامه پیدا کند. در نهایت در صورتی که میزان و چند و چون طلب مشخص شد، مدیر تصفیه باید نمونه جمله زیر را بر روی سند بنویسد:

جزو قروض… مبلغ … قبول شد به تاریخ… و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می کند.

 

سوالات متداول
راه آسان تر برای ارتباط با ما