عضویت در تلگرام

قانون اجرای احکام مدنی

[تعداد: 4    میانگین: 3.8/5]

فصول قانون اجرای احکام مدنی

در آبان ماه سال ۱۳۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در ۹ فصل تدوین شد. این فصول شامل قواعد عمومی، توقیف اموال، فروش اموال توقبف شده، اعتراض شخص ثالث، حق تقدم، تأدیه طلب، هزینه اجرایی و احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی است.

در واقع اجرای احکام به اعمالی اطلاق می گردد که انجام آنها با هدف تحقق حکم دادگاه صورت می پذیرد. از اهم مراحل دادرسی می توان به اجرای احکام صادره از طرف دادگاه ها و مراجع قضایی اشاره نمود. در قانون اجرای احکام مدنی، احکامی که شرایط اجرا را دارند، مشخص می شوند.

مفهوم اجرای احکام کیفری در برابر اجرای احکام مدنی قرار می گیرد. تفاوت این دو مورد در واحد مجری احکام است.

دانلود متن کامل قانون اجرای احکام مدنی

تقسیم بندی اجرای احکام مدنی:

اجرای احکام مدنی از سه نظر مورد بررسی قرار می گیرد:

  • از منظر نحوه اجرا

در این دیدگاه، اجرای احکام به دو نوع موقت و کامل تقسیم می شود. حکم قابل اعتراض و فاقد قطعیت مشمول اجرای احکام موقت می شوند. هر چند به دلیل اجرایی شدن احکام پس از قطعیت، اجرایی شدن احکام به صورت موقت در موارد استثنایی صورت می پذیرد.

  • از منظر مکان صدور حکم

محل صدور حکم می تواند در داخل کشور یا خارج کشور باشد.

  • از منظر مراجع عمومی یا اختصاصی

اجرای احکام می تواند در مراجع عمومی یا اختصاصی صورت پذیرد مانند اجرای احکام مرجع حل اختلاف کار که به دادگستری واگذار شده است.

اصول کلی اجرای احکام مدنی

یک حکم در صورتی اجرایی می شود که شرایط زیر را داشته باشد:

قوانین اجرای احکام مدنی

  • قطعی باشد؛
  • به محکوم علیه ابلاغ شود؛
  • موضوع حکم مشخص شده باشد؛
  • درخواست اجرای حکم ارائه شده باشد.

مراحل اجرای احکام مدنی

معمولاً مراحل صدور اجراییه به این صورت است که درخواست اجرای حکم به دفتر دادگاه ارائه می شود و این درخواست از طریق دفتر به همراه پرونده و مدارک مورد نیاز به دادگاه ارسال می شود. دادگاه درخواست را بررسی نموده و در صورت قانونی بودن تقاضا، شرایط صدور اجراییه را بررسی می کند. در صورتی که شرایط مورد نیاز فراهم باشد، دادگاه دستورات خود را مبنی بر صدور اجراییه ابلاغ می نماید.

موارد استثنای عدم نیاز به صدور اجراییه شامل موارد زیر است:

  • محکوم علیه خود داوطلبانه تسلیم حکم شود؛
  • حکم اعلامی باشد و نیاز به انجام عمل خاصی از سوی محکوم علیه نباشد، مانند موارد ابطال سند یا اعلام فسخ نکاح و …؛
  • محکوم علیه بودن مؤسسات دولتی.

برای اطلاع بیشتر از قانون اجرای احکام مدنی، متن کامل این قانون را می توانید از اینجا دانلود کنید

سوالات متداول
راه آسان تر برای ارتباط با ما