عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

مراحل صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی چیست؟

[تعداد: 3   میانگین:  3/5]

مراحل صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی چیست؟

زمانی که فردی فوت می کند ، چنانچه ارثی از وی برای بازماندگان وجود داشته باشد ، جهت تقسیم آن میان وراث ، لازم است که وراث با ارائه مدارک مورد نیاز و تکمیل اطلاعاتی در فرم گواهی انحصار وراثت که از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی یا دادگاه دریافت می شود ، مجوز قانونی را جهت تقسیم ارث بدست آورند ، از این رو ، در این مقاله به بررسی انحصار وراثت اتباع خارجی پرداخته شده است .

انحصار وراثت اتباع خارجی

در رابطه با انحصار وراثت اتباع خارجی می توان عنوان نمود که به دلیل حساسیت امور مربوط به اتباع خارجی ، در چندین فصل از قانون امور حسبی کلیه موارد مرتبط با انحصار وراثت اتباع خارجی با مواد قانونی متعدد بیان شده است ، بر این اساس انجام مواردی مانند ، مهر و موم کردن اموال، برداشتن مهر و موم ، صورتجلسه کردن اموال و اداره ی اموال اتباع خارجی در ایران مطابق با همان روشی است که برای اموال اتباع ایرانی در قانون مقرر شده است .

بر اساس ماده ی ۳۵۵ قانون امور حسبی ، رسیدگی به درخواست راجع به اموال ( میراث ) اتباع خارجی در ایران از صلاحیت دادگاه ایران می باشد لذا گواهی صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی در ارتباط به وراثت اتباع خارجی یا انحصار آن پس از مشخص شدن اعتبار آن در دادگاه ایران از جهت صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج ، قابل ترتیب اثر خواهد بود .

در رابطه با انحصار وراثت اموال منقول و غیر منقول اتباع خارجی مقیم کشور ایران ، قوانین مربوط به تعیین وراث ، مقدار سهم الارث و مقدار قانونی که متوفی می توانست وصیت نماید ، قوانین مورد تبعیت برای اتباع خارجی ، قانون کشور متوفی خواهد بود .

جهت صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی ، صلاحیت با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه ی آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامت نداشته ، با دادگاهی است که آخرین محل زندگی متوفی در حوزه ی آن دادگاه بوده است .

مراحل صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی

پس از فوت متوفی ، دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع شده ، به درخواست هر ذینفع یا کنسول دولت اصلی متوفی ، به حفظ و تصفیه اموال متوفی اقدام می کند ، حتی اگر متوفی وارث یا نماینده ای در ایران نداشته باشد ، بدون درخواست نیز دادرس ، به حفظ اموال متوفی دستور می دهد .

از کنسول دولت متبوع جهت اطلاع از انجام جریانات مربوط به اموال متوفی دعوت می شود ، چنانچه در صورت اقدامی مانند مهر و موم کردن اموال ، کنسول حضور نداشته باشد ، کنسول می تواند بعدا حضور یافته و مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه کند .

دادگاه در صورت عدم وجود مدیر مناسب برای مدیریت اموال متوفی ، با توجه به مصلحت و منافع ورثه ، خود می تواند ، فرد مطمئنی را به عنوان مدیر انتخاب نماید .

مدیر اموال ، سه آگهی هر یک به فاصله ی یک ماه در مجلات رسمی و کثیرالانتشار ، منتشر می کند تا از افرادی که طلبکار متوفی یا از وراث وی محس۹وب می شوند ، جهت تعیین تکلیف اموال دعوت به عمل آید ، با انتشار آگهی ، ظرف ۶ ماه چنین مدعیانی باید خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کرده و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به مدیر ارائه نمایند .

تهیه لیست اموال متوفی

جهت صورت جلسه نمودن اموال متوفی باید تمامی وراث یا نمایندگان آنها ، مدیر اموال ، وصی ، کنسول دولت متبوع متوفی ، افراد ذینفع یا نمایندگان آنها و شریک متوفی یا نماینده ی وی در روز مقرر شده از سوی دادگاه حضور داشته باشند که در صورت عدم حضور کنسول رونوشتی از صورتجلسه ی اموال به اطلاع وی خواهد رسید .

اگر در مدت یکسال از تاریخ انتشار اولین آگهی ، بستانکارانی پیدا شوند ، با اثبات طلب ، اموال متوفی جهت تامین طلب ، پس از کسر هزینه آگهی ها و دیگر هزینه های قانونی به آنها واگذار خواهد شد ، سرانجام در وقت مقرر شده از سوی دادگاه  با حضور مدیر ، افراد صلاحیت دار مانند کنسول کشور خارجه و افراد ذینفع مرتبط با اموال متوفی ، به وضعیت اموال رسیدگی شده و با توجه به سهم هر وارث ، اموال به آنها تسلیم خواهد شد.ب

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *