عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

شرایط مطالبه مهريه

شرایط مطالبه مهریه

مهریه زن

قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲، زن را پس از جاری شدن صیغه عقد مستحق دریافت مبلغی به نام مهریه می داند که در شرع اسلام از آن به عنوان نشانه صداقت و مهر مرد یاد شده است. مطالبه مهریه در سند ازدواج می تواند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه مشخص شود.

زن در هر دو صورت می تواند صداق را از شوهر خود طلب کند. در مهریه عندالاستطاعه، بایستی توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه توسط زن اثبات شود. در صورتی که پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه باشد و مرد توانایی پرداخت کل مهریه به صورت یک جا نداشته باشد نیز وی می تواند مهریه را تقسیط کند.

قانون مهریه

آنچنان که در مواد ۱۰۸۰ الی ۱۰۸۷ قانون آمده است، زوجین باید هر دو از مبلغ مهریه راضی باشند. این مسأله به حدی جدی است که در صورت عدم رضایت مرد از مبلغ مهریه (در مواردی که مهریه توسط خانواده ها تعیین می شود)، وی می تواند از پرداخت مهریه سر باز زند. در واقع طبق قانون، زن مالک شرعی و قانونی مهریه خود است و محدودیتی برای نوع مصرف آن ندارد. طبق ماده ۱۰۸۳، پرداخت مهریه می تواند به صورت قسطی انجام شود. همچنین در صورتی که مهر معلوم، عین معینی باشد که قبل از تسلیم معیوب بوده است، مرد ضامن عیوب و نواقص آن است. طبق قانون، زن حق این را دارد که در صورتی که مهر حال دارد، قبل از اخذ صداق از انجام وظایف خود در مقابل همسر امتناع نماید.

این امر مشروط به این است که زن قبل از گرفتن مهریه نسبت به وظایف خود قیام ننماید. البته در این حال نیز می تواند مهریه خود را دریافت کند. بعلاوه بر اساس قوانین مهریه زن و شوهر می توانند به صورت توافقی هیچ مهر صداقی را برای نکاح دائم خود در نظر نگیرند به شرط آنکه هر دو راضی باشند. اما باید بعد از عقد مهریه ای را تعیین نمایند. اگر در فاصله نکاح دائم و عقد، زن و مرد رابطه زناشویی داشته باشند، زن می تواند مهرالمثل دریافت نماید. حتی اگر زن و مرد مهریه ای را برای ازدواج خود در نظر نگیرند، قانون بنابر شرایط مبلغی را به عنوان مهر صداق برای ازدواج رسمی آن ها درج می کند.

دانلود نمونه دادخواست مطالبه مهریه

 • قانون جدید مهریه

جدیدترین قانون مهریه که به قانون مهریه ۱۱۰ سکه نیز معروف است، مخالفان و موافقان زیادی را بین کارشناسان وکالت حقوقی امور خانواده ایجاد کرده است. بر طبق این قانون سه حالت برای صداق معلوم وجود دارد:

 • در حالت اول فرض بر این است که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه تعیین شده است. در این صورت، اگر مرد تمامی مهریه را پرداخت نکند، طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی، مرد مجرم شناخته شده و مجبور به تحمل زندان خواهد بود.
 • در حالت دوم، مهریه برابر با ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شده است که محکومیت عدم اجرای آن دقیقا مانند حالت اول است.
 • حالت سوم که در اصل مبنای تصویب قانون جدید مهریه بود، به مهریه های با تعداد بالای ۱۱۰ سکه اطلاق می شود. در این حالت دادگاه ابتدا احکام لازم برای پرداخت ۱۱۰ سکه را برای زوج صادر می کند. سپس با بررسی وضعیت مالی مرد، در مورد تعداد باقی مانده سکه تصمیم خواهد گرفت.

اغلب مردان در زمان تعیین مهریه، تحت تأثیر شور و شوق زمان ازدواج اقدام به تعیین مهریه های بالاتر می کنند و در صورت بروز اختلاف بعد از ازدواج و تصمیم به طلاق، تنها به دنبال پیدا کردن راهی برای عدم پرداخت مهریه هستند.

در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

جواب این سؤال نیز طبق مراجع قانونی و نص صریح قانون مدنی روشن است و مرد تنها با کمک وکیل امور خانواده باید به دنبال اثبات دلایل و مستندات باشد.

طبق قانون مدنی ماده ۱۰۹۲، زن دوشیزه یا باکره حق گرفتن نصف مهریه را دارد و اگر قبل از طلاق بیش از نصف مهریه را دریافت کرده باشد، مرد می تواند مابالتفاوت آن را از زن به هر صورت (نقدی یا غیر نقدی)  باز پس گیرد.

همچنین در صورت بخشش مهریه از سوی زن، مرد می تواند اقدام به پرداخت مهر نکند. درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه نیز اصول مربوط به خود را دارند به این صورت که زن بخشی از مهریه را در قبال حق طلاق خود به مرد می بخشد. این اصل در مورد طلاق توافقی و به صورت کلی طلاق خلع نیز حاکم است.

پرداخت مهریه در صورت خیانت زن به مرد، و در صورت عدم تمکین، بیماری، اثبات خلافکاری زن و روابط نامشروع زن، منتفی است و مرد الزامی به پرداخت آن ندارد. در واقع مرد الزامی به پرداخت مهریه به زن ناشزه ندارد.

به علاوه طبق قانون پرداخت مهریه، هرگاه ازدواج دائم یا موقت زن و مرد به هر دلیلی فسخ و باطل شود و بین آنها نزدیکی اتفاق نیفتاده باشد، زن حق دریافت صداق را ندارد مگر در صورتی که مرد عنن بوده و توانایی برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد. در اینصورت زن می تواند نصف مبلغ مهر را دریافت کند.

مفهوم عامی که در اذهان بسیاری از مردم در مورد پرداخت صداق وجود دارد، تنها به پرداخت مهریه در طلاق بر می گردد و اغلب اطلاعات لازمی درباره قانون طلاق و مهریه دارند.  اما موارد دیگری برای دریافت مهریه وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:

 • مهریه زن بعد از فوت شوهر:

  پرداخت صداق زوجه بعد از فوت زوج بر عهده ورثه ای از زوج است که مسئولیت اموال باقی مانده از مرد را پذیرفته اند و محدودیت زمانی برای مطالبه مهریه از طرف زن بعد از فوت همسر وجود ندارد. به این معنی که حتی با گذشت سالیان پس از فوت مرد، زن می تواند مبلغ مهر صداق خود را مطالبه نماید.

 • طلاق در دوران عقد و مهریه:

  همانطور که گفتیم، زن حق دارد تا تمام صداق خود را دریافت نکرده از مرد تمکین نکند. این مسأله در مورد مهریه در زمان عقد و زمان نامزدی نیز مطرح است.

 • اما در صورتی که طلاق در دوران عقد اتفاق بیفتد پرداخت مهر صداق به دو صورت قابل بررسی است. در صورتی که نزدیکی بین زوجین در دوران عقد اتفاق نیفتاده باشد، زن می تواند نصف مهریه را دریافت کند و اگر قبلاً تمام آن را دریافت کرده باشد، باید نصف آن را پس دهد. اما در صورتی که نزدیکی منجر به دخول بین زن و مرد اتفاق افتاده باشد، عقد حکم ازدواج را دارد و مرد باید کل مبلغ مهریه را بپردازد.
 • شرایط گرفتن مهریه بدون طلاق:

  زن می تواند قبل از طلاق، با به همراه داشتن سند ازدواج به مراجع قضایی مراجعه نموده و در صورتی که تمکین و صلاحیت وی جهت دریافت صداق معلوم احراز شود، مهریه خود را مطالبه کند.

درخواست مهریه

 

مراحل درخواست مهریه یا مطالبه مهریه به این صورت است که در صورتی که صداق، وجه نقد یا سکه و طلا باشد، زوجه می تواند به همراه سند رسمی ازدواج خود به دادگاه مراجعه نموده و فرم دادخواست مطالبه مهریه را پر کند.

پس از ارائه دادخواست، ۱۰ روز مهلت قانونی به مرد داده می شود تا مهریه زن را پرداخت کند. در صورت اتمام مهلت و عدم پرداخت مهریه از طرف مرد، زن می تواند دارایی شوهر خود را به دایره اجرایی ثبت معرفی کند و تقاضای توقیف اموال برای مهریه را نماید.

اگر شوهر شرایط پرداخت مهریه را نداشته باشد، مهریه تقسیط شده و طبق قانون ۱۱۰ سکه احکام اجرایی می شود. در صورتی که مهریه سکه یا طلا باشد و مرد نتواند اصل آن را پرداخت کند، محاسبه مهریه به نرخ روز انجام می گیرد.

سوالات متداول

عدم تعلق مهریه به زن تحت چه شرایطی است؟

مهریه اولین حقی است که به مجرد جاری شدن عقد نکاح (چه موقت و چه دائم) بین زن و مرد بر زن واجب می شود. این حق باید از سوی مرد پرداخته شود. حتی نشوز و خیانت زن، باعث سلب حق مهریه از وی نمی شود اما موارد متعددی وجودی دارد که مرد می تواند مهریه را نپردازد یا نصف آن را بپردازد. ادامه مطلب

قانون تعدیل مهریه و کاربرد آن چیست؟

به طور کلی در هر قراردادی، قانون و شرط تعدیل قرارداد وجود دارد که مهریه نیز از این قاعده مستثنا نیست.  مهریه توافقی تعیین شده بین زوجین می تواند در اثر گذر زمان و تغییر ارزش پول در کشور دچار نوسان شده و ارزش پولی آن نسبت به سال تعیین مهریه عوض شود. بر این اساس، مرد موظف است به جز در شرایط خاص، مهریه را بر اساس نرخ تعدیل شده بانک مرکزی پرداخت نماید. ادامه مطلب

عدم تعیین مهریه در عقد چه پیشامدی دارد؟

مواردی وجود دارد که زوجین پس از جاری شدن صیغه عقد دائم به تعیین مهریه و توافق درباره آن می پردازند و از این رو، عقد دچار مشکل نمی شود. اما تعیین مهریه پس از عقد شرایط و زمان خاصی دارد و در صورت عوض شدن شرایط زوجین، تعیین مهرالمثل یا مهرالمتعه و … ضروری است. باید بدانیم این قاعده تنها در صورت عقد دائم صادق است و در صورتی که عقد موقت باشد، شرایط دیگری حاکم است. ادامه مطلب

مهرالمثل چیست و تعیین آن چگونه است؟

مهریه زن از حقوق ضروری وی است که به مجرد جاری شدن صیغه عقد دائم و موقت پرداخت آن به مرد واجب می شود. زن و مرد می توانند در مورد میزان مهریه و زمان پرداخت آن با یکدیگر توافق نمایند. مهریه به حالت های مختلفی قابل مطالبه است که یکی از آنها مهرالمثل است. مهرالمثل در واقع مهریه ای است که تحت شرایط مشخص پس از عقد تعیین می شود و در زمان جاری شدن صیغه عقد به آن اشاره ای نمی شود. ادامه مطلب

مهرالمتعه چیست و چگونه تعیین می شود؟

مهریه یکی از حقوق مادی زن است که وی می تواند آن را به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه درخواست نماید. در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت، تعیین مهریه در هنگام عقد ضروری نیست و زوجین می توانند پس از عقد نیز به تعیین مهریه بپردازند. در مواردی که این مهریه پس از طلاق و بدون صورت گرفتن نزدیکی بین زن و مرد تعیین شود به آن مهرالمتمه می گویند که مطالبه آن شرایط خاصی دارد. ادامه مطلب

مهرالمسمی چیست؟

مهریه اقسام مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به مهرالمثل، مهرالمتعه و مهرالمسمی اشاره نمود. وجوه تمایز این اقسام مهریه، زمان و شرایط تعیین آن است. مطالبه مهریه به هر صورتی که باشد از حقوق زن است و پرداخت آن بر مرد واجب است. ضرورت پرداخت مهریه به صورتی که بسیاری از تخلفات زن نیز مانع مطالبه مهریه توسط زن نمی شود. ادامه مطلب

ممنوع الخروج کردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه چگونه است؟

یکی از مشکلاتی که زوجین پس از طلاق با آن مواجه می شوند، امتناع مرد از پرداخت مهریه است. زن می تواند با ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه، نسبت به دریافت آن اقدام قانونی نماید. در مواردی مشاهده می شود که مرد برای فرار از پرداخت مهریه از کشور خارج می شود و بدین ترتیب به علت تغییر آدرس، راه های دسترسی قانونی به وی مسدود می شود. بنابراین باید راهکاری برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. ادامه مطلب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *