عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

سهم دولت از انحصار وراثت چیست؟

[تعداد: 36    میانگین: 2.2/5]

سهم دولت از انحصار وراثت چیست؟

زمانی که شخصی فوت کند و اموالی از او باقی بماند ، اموال او به وراث خواهند رسید اما اگر وراث بخواهند سهم خود از ارث را طلب کنند ، باید در مرحله اول انحصار ورثه را انجام دهند تا سهم هر کدام مشخص شود اکنون باید دید سهم دولت از انحصار وراثت چقدر است ؟

سهم دولت از انحصار وراثت

در روند انجام انحصار ورثه ، پرداخت مالیات ارث و رسید مربوط به پرداخت یکی از مدارکی است که باید در اسناد لازمه ی انحصار ورثه وجود داشته باشد و بدون پرداخت مالیات ارث ، روند بررسی انحصار ورثه متوقف خواهد شد ، این مالیات به نوعی سهم دولت از انحصار وراثت  است که از متوفی به جا مانده است .

در مالیات بر ارث دو نوع مالیات وجود دارد ؛ یکی مالیات بر ترکه و دیگری بر ارث ، مالیات بر ترکه به مالی که از متوفی به جا مانده تعلق می گیرد ، چه به کسی ارث برسد یا نرسد اما در مالیات بر ارث ، وراث باید مالیات ارزش افزوده ی دارایی که به ارث رسیده را پرداخت کنند.

قانون بیان می دارد که در وحله ی اول باید ترکه ارزش گذاری شود و سپس سهم هر وارث مشخص گردد و طبق جدولی که در قانون مالیات تعیین شده میزان مالیات بر ارث مشخص شود و پس از اطمینان یافتن از پرداخت مالیات امکان انتقال اموال به وراث وجود دارد.

دولت تا زمانی که سهم خود از ارث یعنی مالیات بر ارث پرداخت نشده است به هیچ نهاد و سازمانی رسمی اجازه نخواهد داد تا امر انتقال اموال به وراث را انجام دهد و در صورت انجام توسط هر سازمان و اداره ی رسمی مثل دفاتر رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک بدون پرداخت مالیات ، انتقال اموال متوفی غیر قانونی شمرده خواهد شد و طبق قانون با منتقل کننده برخورد خواهد شد.

قانون امر انتقال را توسط سازمان های رسمی منوط به دریافت اظهارنامه از طریق اداره ی مالیاتی قرار داده و سازمان ها تا پرداخت مالیات از طرف وراث را از اداره ی مالیات استعلام نگرفته اند ، اجازه ی انتقال نخواهند داشت.

مالبات بر ارث در قانون 

طبق قانون مالیات بر ارث از مالیات های مستقیم محسوب می شود و میزان محاسبه ی مالیات به نسبت وارث با متوفی بستگی دارد و هر چه نسبت وارث به متوفی نزدیکتر باشد ، مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد ، در قانون مالیاتی طبقات نسبت افراد مشخص شده است و با توجه به نسبت افراد با متوفی نرخ پرداخت مالیات بر ارث آنان مشخص می شود.

قانون مواردی از ارث را از مالیات معاف کرده و وراث برای انتقال و تصاحب آنها هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند که این موارد در قانون مالیاتی ذکر شده است.

در صورت بروز مشکل در زمینه ارث می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما