عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت قبل از فوت چیست؟

[تعداد: 1    میانگین: 3/5]

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت قبل از فوت چیست؟

هنگامی که فردی فوت می کند ، کلیه اموال وی به وراث او تعلق خواهند گرفت که جهت تقسیم اموال منقول و غیرمنقول متوفی میان وراث ، باید گواهی مخصوصی به نام گواهی انحصار وراثت از سوی مراجع قضایی صادر گردد تا با مشخص شدن سهم الارث هر یک از وراث ، از ایجاد تنش و درگیری میان وراث بر سر مسئله تقسیم ارث جلوگیری به عمل آید ، از این رو در این مقاله به بررسی انحصار وراثت قبل از فوت پرداخته شده است .

انحصار وراثت قبل از فوت

در رابطه با امکان انجام انحصار وراثت قبل از فوت می توان عنوان نمود که انحصار وراثت به معنی تعیین تعداد وراث متوفی و سهم الارث هر یک از آنها می باشد ، و از آنجا که جهت دریافت گواهی انحصار وراثت یکی از مدارکی که لازم است با مراجعه به شورای حل اختلاف ، تحویل این شورا گردد ، گواهی فوت و شناسنامه ی مهر خورده متوفی می باشد ؛ لذا می توان نتیجه گرفت که امکان انحصار وراثت قبل از فوت شخص وجود ندارد و لازم است ، جهت دریافت گواهی انحصار وراثت بعد از فوت فرد اقدام گردد .

انحصار وراثت ، به منظور مشخص نمودن وراثی است که از متوفی ارث می برند ، از این رو با صدور این گواهی گه ظرف مدت ۶ ماه از فوت فرد باید جهت دریافت آن اقدام نمود ، سهم الارث هر یک از وراث متوفی مشخص می گردد و تا صدور سند رسمی سهم الارث هر کس ، کلیه وراث در اموال منقول و غیرمنقول متوفی به صورت مشاع مالک هستند و تنها در صورت اجازه و رضایت کلیه وراث می توان در اموال و املاک دخل و تصرف نمود ، لذا چنانچه حتی یک نفر از وراث راضی به فروش با اجاره دادن مالی از املاک مشاع نباشد ، دیگر وراث نمی توانند در این خصوص اقدامی انجام دهند ، مگر اینکه رضایت و اجازه ی وارث ناراضی را جلب نمایند .

دخل و تصرف در ماترک

پس از صدور گواهی انحصار وراثت ، وراث می توانند با توافق یکدیگر در مورد ، فروش ، خرید ، اجاره و تغییر کاربری اموال متوفی تصمیم گیری نمایند و در این خصوص ملاک توافق میان وراث خواهد بود .

تنها زمانی وراث می توانند در سهم الارث خود به صورت مستقل دخل و تصرف نمایند که سند رسمی برای سهم الارث آنها صادر شده باشد .

اگر فردی که در قید حیات است ، بخواهد پس از فوت وی بر سر مسئله ی تقسیم میراث وی میان وراث درگیری و ناحقی به وجود نیاید ، می تواند خود اقدام به تقسیم اموال با ثبت سند رسمی و محضری نماید که در این خصوص ، با صدور سند رسمی ، دیگر نمی توان حق و حقوق ورثه ای را از بین برد .

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول