عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

همه آنچه درباره جرائم مطبوعاتی باید بدانید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 4]

تعریف جرائم مطبوعاتی

مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی‌‌ به جرائمی که مربوط به نشر مطالبی که به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی خللی وارد نماید و بوسیله مطبوعات صورت گرفته باشد، جرائم مطبوعاتی گفته می شود و تفسیر عنوان ها و همچنین مصادیق آن در قانون مطبوعات بیان گردیده است.

انتشار کتاب

توهین و هتک حرمت، سرقت ادبی، نشر اخبار و مطالب کذب، افشای اسرار شخصی افراد، درج کردن مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در مطبوعات، منتشر کردن اسناد محرمانه دولتی، دریافت کمک های خارجی و وابستگی به کشورهای بیگانه و … مصادیقی از جرم مطبوعاتی می باشند.

قانون مطبوعات برای همه ی مطبوعات حدودی را معین نموده  که مطبوعات بایستی در چارچوب این حدود به فعالیت های خود بپردازند، از ماده ۶ الی ۱۲ این قانون فصلی به نام حدود مطبوعات وجود دارد.

همچنین از ماده ۲۳ تا ماده ۳۵ قانون مطبوعات به صورتی فصلی مجزا و با عنوان جرائم به بیان مصادیق جرائم مطبوعاتی و میزان مجازات آنها پرداخته است.

تعریف مطبوعات بر اساس ماده ۱ قانون مطبوعات

مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به صورت منظم و با نامی ثابت و داشتن تاریخ و شماره ردیف و در زمینه های گوناگونی از قبیل خبری، سیاسی، اقتصادی، انتقادی، کشاورزی، علمی، فنی، فرهنگی و … گردند.

طبق تبصره ۲ این ماده نشریه هایی که بدون گرفتن پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر می شوند، قانون مطبوعات شامل آنها نمی شود و تابع قوانین عمومی هستند.

بر اساس تبصره ۳ همین ماده نیز همه ی نشریات الکترونیکی مشمول مواد قانون مطبوعات می باشند.

تفاوت جرم مطبوعاتی با جرم عادی

حقوق مولف

جرم مطبوعاتی به کلیه جرائمی گفته می شود که وسیله ی ارتکاب به آن، مطبوعات می باشند و چنانچه یک جرم عادی به عنوان مثال توهین، از طریق مطبوعات صورت گیرد تبدیل به جرم مطبوعاتی می شود. البته این موضوع به این معنی نیست که چنانچه جرمی توسط مطبوعات صورت گیرد، نتوان آن را جرم عادی تلقی نمود.

 مرجع صالح رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک صورت می گیرد. همچنین در ماده ۳۰۵ همین قانون آمده است که نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به صورت علنی می باشد و رسیدگی در دادگاه کیفری یک مرکز استان صورت می گیرد.

شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری یک که مختص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی می باشد، به دادگاه مطبوعات شهرت دارد.

وجود شاکی در جرائم مطبوعاتی

جرائم مطبوعاتی ممکن است شامل تعرض به حدود الهی و حقوق عمومی باشد و یا تعرض به حقوق خصوصی. برای طرح شکایت علیه مطبوعاتی که تعرض کرده باشند،  باید مدعی خصوصی و یا دادستان طرح شکایت نموده و این طرح شکایت یکی از سه حالت زیر را خواهد داشت و  به هر حال دادستان مسئول پیگیری آنها است: حالت اول و دوم عبارتند از مواردی که شاکی خصوصی و یا عمومی، طرح شکایت می نمایند ولی گذشت آنها نمی تواند باعث متوقف شدن رسیدگی به جرم صورت گرفته باشد. حالت سوم نیز زمانی است که شاکی خصوصی طرح شکایت کرده باشد و با رضایت وی رسیدگی به جرم متوقف می گردد.

 موضوع مسئولیت جرم مطبوعاتی

در جرائم مطبوعاتی به دلیل اینکه معمولا افراد زیادی از قبیل نویسنده، سردبیر، خبرنگار، صاحب امتیاز و …  در تهیه و منتشر کردن آن دخیل هستند، بررسی مسئولیت کیفری هر کدام از آنها پیچیدگی های خاص خود را دارا می باشد. تبصره های ۴ و ۷ مربوط به ماده ۹ قانون مطبوعات این موضوع را بیان نموده است.

سوالات متداول
برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.