عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

حضانت فرزند و شرایط آن

[تعداد: 83   میانگین: 2.5/5]

حضانت فرزند و شرایط آن

کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.

حضانت فرزند

قانون حضانت

حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.

بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.

وضعیت حضانت طفل به دو صورت بررسی می شود:

  • حضانت فرزند بعد از طلاق والدین

در صورتی که والدین طفل از همدیگر جدا شده باشند، الویت نگهداری فرزند دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. پس از سن ۷ به صورت عادی حضانت طفل به پدر محول می شود مگر آنکه والدین بر سر حضانت اختلاف داشته باشند که در این صورت دادگاه در باره حضانت طفل تصمیم می گیرد.

اگر پدر دچار مشکلی (اعتیاد و …) باشد، حضانت طفل پس از ۷ سالگی نیز به مادر اعطا می شود. این حکم تا زمانی بر قوت خود باقیست که طفل به سن بلوغ برسد. پس از آن خود فرزند می تواند درباره ادامه زندگی با هریک از والدین تصمیم بگیرد و در هر صورت، پدر وظیفه تأمین مخارج وی را بر عهده دارد.

  • حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

قوانین طلاق و حضانت فرزند مشخص است. بنابر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید در مورد حق حضانت فرزند پس از طلاق (هر نوع طلاقی) تصمیم بگیرد. اگر والدین متقاضی طلاق توافقی، فرزند دختر کمتر از ۹ سال و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، می بایست درباره حق حضانت فرزند بعد از طلاق، میزان حق ملاقات طرف مقابل، فرد عهده دار نفقه و میزان نفقه نیز توافق نمایند.

طبق قانون حمایت از خانواده، دادگاه در تعیین حضانت بچه بعد از طلاق باید مصلحت فرزند را در نظر داشته باشد.

قوانین طلاق و حضانت فرزند، امکان حضانت طفل را از مادری که ازدواج مجدد نماید سلب می کند و به پدر باز می گرداند اما در طلاق توافقی در این مورد زوجین می توانند با یکدیگر توافق نمایند.

  • حضانت فرزند در صورت فوت والدین

حضانت

بدیهی است در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با والد زنده است. این بدین معنی است که حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر آنکه دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مصلحت اعطای حضانت طفل به مادر را تشخیص ندهد.

در صورتی که هر دوی والدین فوت کرده باشند، حق حضانت فرزند بر عهده جد پدری و در صورت فقدان وی بر عهده نزدیکترین خویشاوندان به ترتیب ارث است.

قانون جدید حضانت طفل

حق حضانت فرزند پسر بنابر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ محدوده سنی حضانت طفل پسر توسط مادر را تا ۲ سال عنوان نموده بود. اما با تغییرات ایجاد شده و وضع قانون جدید حضانت فرزند مصوب سال ۱۳۸۲، حضانت فرزند دختر و پسر هر دو تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده است.

در صورت بروز مشکل در زمینه حضانت فرزند می توانید از مشاوره حقوقی وکیل خانواده مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

در صورت عدم صلاحیت والدین، حضانت طفل با کیست؟

در صورت جدایی والدین، مادر وظیفه سرپرستی و نگهداری از فرزند زیر 7 سال خود و پدر این وظیفه را برای فرزند بالای 7 سال خود بر عهده دارد. در صورتی که هر یک از والدینی که وظیفه حضانت را بر عهده دارند، صلاحیت حضانت طفل را نداشته باشند، دادگاه می تواند این وظیفه را به طرف مقابل بسپارد. در صورتی که هر دو نفر والدین این صلاحیت را نداشته باشند، دادگاه در مورد تعیین سرپرست طفل تصمیم گیری می کند. ادامه مطلب

موارد استثنای حضانت طفل زیر 7 سال توسط مادر چیست؟

به وظیفه نگهداری، سرپرستی و پرورش طفل حضانت می گویند. به طور کلی وظیفه حضانت طفل بر عهده والدین است. در صورت بروز طلاق بین پدر و مادر طفل، قانون حق حضانت فرزند مشترک زوجین را تا سن 7 سالگی برای مادر طفل تعیین نموده است. پس از 7 سالگی، حضانت فرزند بر عهده پدر است. اما در مواردی، مادر صلاحیت حضانت فرزند را حتی با وجود سن کمتر از 7 سال ندارد. در این موارد، قانون پیش بینی های لازم را کرده است. ادامه مطلب

دستور موقت تحویل فرزند به چه صورت است؟

به طور معمول، وقتی دعوایی در دادگاه طرح می شود، زمانی صرف می شود تا نتیجه دادرسی به طرفین اعلام شود. در این صورت، اگر موضوع دعوا، امری ضروری مانند تعیین حضانت فرزند باشد، دادگاه می تواند تا زمان صدور نتیجه قطعی، دستور موقت تحویل فرزند را صادر نماید. این تصمیم بر اساس قانون 7 ماده حمایت از خانواده در راستای جلوگیری از انتقال آشوب و تنش ناشی از مسائل خانوادگی به طفل گرفته می شود. ادامه مطلب

آیا مانعی برای ملاقات طفل بعد از طلاق وجود دارد؟

در صورت طلاق زوجین، دادگاه حضانت فرزند مشترک آن ها را بسته به شرایط سنی فرزند و صلاحیت پدر و مادر، به یکی از زوجین واگذار می کند و در مقابل، طرف دیگر حق دارد با فواصل زمانی و شرایط معین به ملاقات فرزند خویش بپردازد. به صورت کلی هیچ مانعی نمی تواند برای ملاقات طفل با والدین وی وجود داشته باشد و در صورتی که سرپرست طفل مانع از ملاقات طرف مقابل شود، مجازات خواهد شد. اما شرایطی وجود دارد که ملاقات فرزند توسط یکی از والدین منجر به بروز آسیب جانی و … به وی خواهد شد. ادامه مطلب

مواد قانونی حضانت طفل در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟

قوانین مربوط به خانواده تا پیش از سال 1346 به صورت منظم و مسنجم در ایران وجود نداشت. پس از آن، قانون حمایت از خانواده تصویب شد و جدیدترین قانون حمایت از خانواده مربوط به سال 1392 می باشد. از جمله مواردی که در این قانون مورد بازنگری قرار گرفته است، قوانین مربوط به حضانت طفل است. حضانت طفل در واقع به معنی سرپرستی فرزند مشترک پس از جدایی زن و مرد می باشد. در صورت طلاق زوجین، آنها باید نسبت به مشترکات خود تصمیم بگیرند که یکی از این موارد اشتراکی، وجود فرزند و شرایط نگهداری و تربیت وی است. ادامه مطلب

امتناع از تحویل گرفتن فرزند چه پیامدی دارد؟

پس از جدایی زن و مرد، آنها می توانند درباره حضانت یا سرپرستی فرزند مشترک خود توافق نمایند یا دادگاه تکلیف حضانت طفل را مشخص کند. رأی دادگاه بر اساس قوانین حضانت فرزند و شرایط والدین طفل می باشد و پس از صدور آن، هرکدام از والدین که به صورت حاضن یا سرپرست طفل مشخص شوند باید نگهداری از طفل را قبول نموده و اقدامات لازم جهت ملاقات طرف مقابل در زمان و مکان مشخص با فرزند مشترک فراهم آورد. در صورتی که سرپرست قانونی طفل از تحویل گرفتن وی امتناع نمایند، قانون با وی برخورد خواهد نمود. ادامه مطلب

شرایط حضانت مادام العمر چیست؟

حضانت به معنای سرپرستی و نگهداری است و حضانت طفل در زمان زوجیت زن و مرد، بر عهده هر دو والدین است. اما این وظیفه پس از طلاق زوجین، به نسبت سن فرزند مشترک آنها تقسیم می شود. حضانت طفل بعد از طلاق تا 7 سالگی بر عهده مادر، و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود. البته شرایط روحی و جسمانی والدین نیز در تعیین فرد مسئول حضانت فرزند دخیل است. اما آیا راهی برای دریافت حضانت مادام العمر فرزند وجود دارد؟ ادامه مطلب

شرایط حضانت طفل در عقد موقت چیست؟

عقد موقت یا همان صیغه، نوعی از رابطه زوجیت است که بدون ثبت در شناسنامه، زن و مرد برای مدت مشخصی در قبال پرداخت مهریه به زن با یکدیگر ارتباط شرعی دارند. برخی قوانین ازدواج موقت مانند اجرت المثل و … ممکن است با ازدواج دائم متفاوت باشد. در صورتی که فرزندی از ازدواج موقت بین زن و مرد حاصل شود، پدر و مادر باید در قبال وی مسئولیت داشته و حضانت او را بپزیرند. ادامه مطلب

لایحه حضانت در چه خصوص صحبت کرده است؟

نگهداری و سرپرستی و تربیت فرزند که در اصطلاح قانونی به آن، حضانت فرزند می گویند، یکی از پر تکرار ترین دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده است. این مساله، تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر سن فرزند، شرایط پذیرنده حضانت از نظر جسمانی، روانی و تاهل، نحوه حضانت، توافق طرفین و حتی در سنین بالاتر، خواست فرزند قرار دارد. تمامی این موارد به علاوه مواردی که سلب حق حضانت از یکی از طرفین می شود، در لایحه حضانت اشاره شده است. ادامه مطلب

مفهوم لغوی حضانت اولاد چیست؟

حضانت که واژه ای عربی، و به معنی تربیت و نگهداری و پرورش است، در قوانین خانواده، با مفهوم حفظ و تربیت و نگهداری از فرزند به کار می رود. حضانت اولاد در قوانین حمایت از خانواده بر عهده زن و مرد است و در صورتی که مادر و پدر به هر دلیلی، جدا از یکدیگر زندگی کنند، قانون، شرایط و ضوابط مشخصی را برای حضانت فرزند مشترک در نطر گرفته است. ادامه مطلب

روشهای حضانت فرزند چیست؟

یکی از مسائلی که پس از طلاق، حتی در مورد طلاق توافقی، اغلب زوجین با آن درگیر هستند، مساله حضانت فرزند مشترک است. این مساله به قدری اهمیت دارد، که هر یک از زوجین به دنبال روشهای حضانت فرزند بوده و از راهنمایی های وکیل خانواده در این مسیر بهره مند می شوند. روش های قانونی حضانت فرزند به صورتی که دادگاه عادل، بتواند قانع شود، در این مقاله اشاره شده است و توسط وکیل مجرب خانواده به کار گرفته می شود. ادامه مطلب

سلب حق حضانت زن چگونه انجام می شود؟

در قانون، نگهداری و سرپرستی از فرزند مشترک، که اصطلاحاً به آن حضانت طفل گفته می شود، پس از طلاق به تناسب سن فرزند بر عهده پدر و مادر است. به این صورت که حضانت طفل دختر و پسر تا 7 سالگی بر عهده مادر، و پس از آن بر عهده پدر می باشد. در شرایطی که دادگاه، به هر دلیل تشخیص دهد که مادر، صلاحیت حضانت فرزند خود را ندارد، می تواند اقدام به سلب حق حضانت از زن نموده و نگهداری از طفل را برای همیشه به پدر واگذار نماید. ادامه مطلب

شرایط حضانت فرزند خوانده چیست؟

افراد بسیاری هستند که به دلایل خیر خواهانه، یا ناتوانی در فرزند آوری، اقدام به حضانت فرزند خوانده می کنند. حضانت فرزند خوانده در ایران باید با نظارت سازمان بهزیستی و رای دادگاه انجام شود. بدین صورت که تمامی شرایط سلامت جسمانی، روانی، وضعیت تمکن زوجین و بسیاری موارد دیگر قبل از اعطای حضانت طفل بررسی شده و پس از آن باتوجه به وضعیت زوجین و وضعیت کودک انتخابی، مدت زمانی طول می کشد تا بهزیستی، حضانت کودک مورد انتخاب زوجین را به آنها ببخشد. ادامه مطلب

حضانت خنثی چیست؟

طفل خنثی، به کودکی گفته می شود که از لحاظ جنسیت، نشانه های زنانه و مردانه را داشته باشد. به این کودکان در اصطلاح خنثی گفته می شود. حضانت طفل، مجموعه قوانینی را در بر می گیرد که به تربیت، پروش و نگهداری از فرزند توجه دارد. قانون تکلیف حضانت فرزند دختر و پسر را پس از 7 سالگی و پس از سن بلوغ تعیین کرده است. اما تکلیف حضانت خنثی یا حضانت طفل خنثی در قانون چیست؟ ادامه مطلب

حضانت خواهر در صورت فوت والدین با کیست؟

تکلیف حضانت طفلی که یکی از والدین وی در قید حیات باشد همواره مشخص است اما موارد بسیاری وجود دارد که پدر و مادر هر دو در حوادثی نظیر زلزله، تصادف و … جان خود را از دست داده و کودکان زنده می مانند. در صورتی که در بین بازماندگان، دختری با سن کمتر از 9 سال وجود داشته باشد، باید ببینیم که تکلیف حضانت خواهر توسط خواهر و برادران بزرگترش به چه صورت است؟ ادامه مطلب

حق حضانت صحیح است یا تکلیف حضانت؟

حضانت، که مفهوم قانونی آن، نگهداری و حفاظت از فرزندان است، در واقع حق است که به فرزندان اعطا شده و تکلیفی است که بر دوش مادر و پدر قرار دارد. بنابراین نمی توان گفت که صرف حق حضانت صحیح تر است یا تکلیف حضانت. آن چه مسلم است این است که امر حضانت، برای فرزندان یک حق مسلم و طبیعی و برای والدین یک تکلیف است که باید به خوبی به انجام برسانند. ادامه مطلب

آیا پدر حضانت تام فرزند را دارد؟

پدر و مادر در زمان زندگی مشترک، هر دو وظیفه نگهداری و تربیت فرزند خویش را دارند و هیچ یک از طرفین نمی توانند از این وظیفه سر باز زنند. در صورت جدایی والدین، تکلیف حضانت طفل تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر می باشد. موضوع حضانت برای دختران تا سن 9 سالگی و برای پسران تا سن 15 سالگی می باشد و پس از آن، خود می توانند درباره زندگی خود و اینکه آیا نیاز به حضانت تام دارند یا خیر تصمیم بگیرند. ادامه مطلب

برچسب‌ها:,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *