عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88287102

تقسیم ارث همسر چه قوانینی دارد؟

[تعداد: 3    میانگین: 3/5]

تقسیم ارث همسر چه قوانینی دارد؟

یکی از وراثی که به دلیل سبب یعنی ازدواج از متوفی ارث می برد همسر او است که باید دارای شرایطی باشد تا بتوان وی را در زمره وراث قرار داد اما تقسیم ارث همسر چه قوانینی دارد.

تقسیم ارث همسر

در رابطه با تقسیم ارث همسر می توان گفت که ازدواج افراد آثار حقوقی بسیاری برای آنها خواهد داشت یکی از این آثار ارث بردن همسران از یکدیگر در صورت عقد دائم می باشد بنابراین زن و شوهر در عقد موقت از هم ارث نخواهند برد شرط اساسی برای ارث بدن همسر از متوفی اینست که در زمان فوت همسر در قید حیات باشد همچنین بین آنها طلاق صورت نگرفته باشد.

میزان ارث بردن زن از مرد و مرد از زن در قانون متفاوت می باشد و داشتن و نداشتن فرزند نیز در سهم هر کدام متاثر خواهد بود، همچنین زمانی که مرد دارای زنان عقدی متعدد بوده این تعدد زنان در سهم هر زن تغییر ایجاد خواهد کرد.

وقتی زنی فوت کند و اولاد نداشته باشد نصف اموال او به همسرش میرسد و اگر دارای اولاد باشد یک چهارم اموال او به شوهر میرسد.

اما اگر مرد فوت کند و اولاد نداشته باشد یک چهارم اموال به زنش و مابقی به وراث دیگر خواهد رسید و اگر مرد اولاد داشته باشد یک هشتم اموال شوهر به زن تعلق می گیرد.

تقسیم ارث در صورت تعدد همسران متوفی

در صورت تعدد همسران مرد سهم هر زن یک هشتم اموال متوفی می باشد و شرط این توارث عقد دائمی برای زنان قرار داده شده است.

در قانون گذشته زن از اموال غیر منقول همسر متوفای خود ارثی نمی برد اما در اصلاحات جدید قانون مدنی زن هم در  اموال منقول و غیر منقول همسر خود سهم خواهد داشت.

وجود طبقات سه گانه وراث متوفی باعث نمی گردد تا همسر متوفی از ارث محروم گردد بلکه وی به نسبتی که اعلام شد در کنار تمام طبقات ارث خواهد برد و برعکس وراث طبقات که وجود هر کدام مانع ارث رسیدن به طبقات بعد می شود وجود همسر نه مانع ارث بردن دیگران می شود و نه وجود وراث دیگر مانع ارث بردن همسر خواهد شد.

اگر تنها وارث متوفی همسر وی باشد تمام ارث به او منتقل می گردد و اگر متوفی به نفع همسرش وصیتی کرده باشد این وصیت فقط در مورد یک سوم اموال متوفی جایز می باشد و مابقی اموال به نسبت بین وراث تقسیم خواهد گردید.

طبق قانون هر متوفایی که قبل از اصلاح قانون ارث وفات یافته و اموال او تقسیم نشده باشد تقسیم اموال وی طبق قانون جدید انجام می گیرد و زن می تواند هم از اموال منقول و هم غیر منقول همسر سهم داشته باشد.

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
راه آسان تر برای ارتباط با ما