عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88287102

تقسیم ارث محجور به چه صورت است؟

[تعداد: 8    میانگین: 3/5]

تقسیم ارث محجور به چه صورت است؟

لغت محجور به معنای منع بودن می باشد و این اصطلاح در مورد کسانی مورد استفاده قرار می گیرد که در امور حقوقی خود نمی توانند تصرف و دخالت داشته باشند اما تقسیم ارث محجور به چه صورت می باشد.

تقسیم ارث محجور 

در رابطه با تقسیم ارث محجور می توان گفت که  افراد محجور که عمدتا افراد صغیر و غیر رشید و مجنونین می باشند نمی توانند بدون دخالت دیگری امور خود را اداره کنند بنابراین به خاطر همین وضعیت آنها ممکن است در مورد اعمال حقوقی آنها مورد سوء استفاده قرار گیرند پس قانونگذار این محجورین را از اعمال حقوقی منع کرده و برای آنها نمایندگانی قرار داده است تا امور حقوقی آنها را انجام دهند.

در تقسیم اموال محجور اگر کسی ادعای وصیتی از طرف محجور داشته باشد رد و قبول آن وصیت به عهده ولی محجور گذاشته شده است و اصولا این قیم می باشد که باید تکلیف اموال به جا مانده از محجور را مشخص کند.

آنچه در  قانون در مورد محجورین مسلم دانسته می شود اینست که به علت آنکه محجورین هیچ دخالتی در اداره اموال خود ندارن پس نمی توانند در مورد اموال خود به نفع کسی وصیت داشته باشند و قیم و ولی نیز چون وصیت امری شخصی می باشد نمی تواند به جای وی وصیت کند بلکه فقط می تواند امانتدار اموال وی تا تقسیم اموال بین وراث باشد.

تقسیم اموال افراد محجور طبق قوانین وراثت و طبقات سه گانه وراث خواهد بود با این تفاوت که به دلیل منع بودن محجور در تصرف در اموال خود وی نمی تواند به نفع کسی وصیت کرده باشد بنابراین تقسیم در تمام اموال و به نسبت  وراث با متوفی مشخص و پرداخت خواهد شد و این کار با نظارت قیم وی صورت می گیرد.

تکلیف قیم محجور در صورت اثبات حکم حجر فرد 

ولی محجور در هر شرایطی باید مصلحت وی را در نظر بگیرد و اگر کسی که برای قیومت محجور تعیین شده است درصدد وارد کردن ضرر به وی باشد این عنوان از وی سلب و به فرد دیگری که اصلح باشد واگذار خواهد شد.

از آنجایی که مسائل مربوط به افراد محجور در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد موضوع ارث و وصیت متوفای محجور نیز در حیطه این نهاد قرار دارد و دادگاه خانواده بر تقسیم ارث فرد محجور نظارت خواهد داشت.

در تقسیم ارث محجور ولی و قیم وی به عنوان نماینده قانونی محجور حضور خواهد داشت و او باید با عمل به قوانین وراثتی رعایت عدالت و مساوات را بین وراث داشته باشد .

قیم قانونی محجور باید تا زمانی که تکلیف انحصار ورثه محجور مشخص شود به صورت امانت از اموال وی نگهداری کند و اجازه دخل و تصرف در آنها را به هیچ وراثی ندهد .

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها
راه آسان تر برای ارتباط با ما