عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

انحصار وراثت خلاف واقع چیست؟

[تعداد: 1    میانگین: 4/5]

انحصار وراثت خلاف واقع چیست؟

هنگامی که فردی فوت می کند ، چنانچه مال و اموالی از وی بر جای مانده باشد ، جهت تقسیم قانونی اموال میان وراث و هر شخصی که از ارث برجای مانده منفعت می برد ، لازم است با مراجعه به دادگاه ، گواهی انحصار وراثت را که بر مبنای آن تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنها مشخص شده است ، دریافت نمود ، از این رو در این مقاله به بررسی انحصار وراثت خلاف واقع پرداخته شده است .

انحصار وراثت خلاف واقع

در رابطه با انحصار وراثت خلاف واقع می توان عنوان نمود که جهت صدور گواهی انحصار وراثت ، هر یک از وراث و اشخاص ذینفع می توانند ، متقاضی انحصار وراثت باشند که جهت صدور آن باید به شورای حل اختلاف حوزه ی محل اقامت متوفی مراجعه نمود ، فرمی که در آن اطلاعات و اسامی کلیه وراث را باید وارد کرد را دریافت نمود و مدارکی چون ؛ گواهی فوت و شناسنامه ی متوفی ، سند ازدواج متوفی در صورت تاهل ، اصل و کپی از شناسنامه ی تمام وراث ، رسید تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی ، وصیت نامه در صورت وجود و استشهادیه تهیه و تحویل نمود .

استشهادیه ، فرم مخصوصی است که از دفاتر اسناد رسمی باید تهیه گردد که در آن اسامی تمامی وراث متوفی توسط دو نفر شاهد که وراث و متوفی را می شناسند با امضا محضری و رسمی گواهی شده است .

رسید اظهارنامه ی مالیاتی ، فرمی است که با صورت برداری از کلیه اموال منقول و غیرمنقول متوفی و قیمت گذاری آنها باید جهت تعیین مالیات بر ارث تسلیم اداره ی دارایی گردد .

تصدیق انحصار وراثت در قانون

قوانین مربوط به گواهی انحصار وراثت ، در ۱۴ ماده ، در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده است که به قانون تصدیق انحصار وراثت شناخته شده است ، از این رو ، ماده ی ۹ قانون تصدیق وراثت بیان می دارد : چنانچه مشخص گردد که متقاضی گواهی انحصار وراثت با آگاهی از عدم حق وراثت خود، گواهی انحصار وراثت برای خود بگیرد و یا با آگاهی از وجود وراثی دیگر غیر از خود ، به دریافت گواهی انحصار وراثت خلاف حقیقت اقدام نماید ، کلاهبردار محسوب می گردد و علاوه بر پرداخت خسارت ، به مجازاتی که قانون مقرر کرده ، محکوم خواهد شد .

همچنین بر اساس ماده ی ۱۰ قانون تصدیق وراثت ، شاهدی که در موضوع دریافت گواهی انحصار وراثت ، برخلاف حقیقت شهادت می دهد و برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازات مقرر شده در قانون محکوم خواهد گردید .

با توجه به موارد اشاره شده ، می توان این گونه استنباط نمود که انحصار وراثت خلاف واقع  ، گواهی انحصار وراثتی است که اطلاعات و مشخصات آن خلاف حقیقت و قانون بوده و از این ناحیه موجب وارد گردیدن ضرر و زیانی مالی به دیگر وراث و افراد ذینفع حقیقی خواهد شد.

در صورت بروز مشکل در زمینه ارث می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول