عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

آیا امکان درخواست انحصار وراثت توسط ذینفع وجود دارد؟

[تعداد: 9    میانگین: 2.1/5]

آیا امکان درخواست انحصار وراثت توسط ذینفع وجود دارد؟

انحصار وراثت گواهی صادره از سوی دادگاه می باشد که بر اساس آن تعداد وراث و کسانی که از ارث به جای مانده از متوفی ، سهم الارث می برند ، مشخص می گردد از این رو در این مقاله ، انحصار وراثت توسط ذینفع مورد بررسی قرار گرفته شده است .

در گواهی انحصار وراثت تعداد وراث و سهم الارث هر یک مشخص شده است که جهت صدور آن باید ، یکی از وراث یا یک وکیل به نمایندگی آنها ، با مراجعه به شورای حل اختلاف به تکمیل فرم انحصار وراثت با توجه به مشخصات وراث پرداخته و مدارک مورد نیاز در این رابطه را تهیه و تحویل نماید.

همچنین صورت برداری از کلیه اموال منقول و غیرمنقول متوفی با ارزش گذاری آنها ضمیمه ی پرونده ی درخواست گواهی انحصار وراثت خواهد شد و با ارسال فرم تقاضای انحصار وراثت به دادگاه و بررسی مدارک مربوطه ، با انتشار آگهی مربوط به انحصار وراثت اموال متوفی در روزنامه ی کثیرالانتشار و با گذشتن یک ماه از آن و در صورت عدم وجود هر اعتراضی ، با ارائه ی رسید پرداخت مالیات بر ارث و صحت اطلاعات و مدارک ارائه شده از تمامی وراث ، دادگاه گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد.

انحصار وراثت توسط ذینفع

در رابطه با انحصار وراثت توسط ذینفع می توان گفت که جهت صدور گواهی انحصار وراثت افرادی که می توانند تقاضای صدور این گواهی را از دادگاه مربوطه داشته باشند ، عبارتند از ؛ وراث ، افراد ذینفع  ، وصی (فرد که مامور است تا وصیت متوفی را اجرا نماید) و فردی که مالی از ارثیه متوفی را از وارث خریداری کرده است  که در این عبارت ، منظور از ذینفع ، افرادی غیر از وراث می باشد که حتی می تواند طلبکار متوفی باشد ، لذا طلبکار جهت شناخت رسمی وراثی که از متوفی ارث می برند که پرداخت بدهی های متوفی بر عهده ی آنها می باشد ، می تواند تقاضای درخواست انحصار وراثت را داشته باشد .

گواهی انحصار وراثت توسط وراث و افراد ذینفع قابل اعتراض می باشد و جهت اعتراض به حکم آن باید به دادگاه صادر کننده ی گواهی انحصار وراثت دادخواست اعتراض را تسلیم نمود که ممکن است پس از بررسی های لازم اعتراض به حکم صادره شده ،  رد یا قبول گردد.

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
برچسب‌ها