عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
0912-0446505

ابطال تقسیم نامه ارث به چه صورت است؟‌

[تعداد: 11    میانگین: 3/5]

ابطال تقسیم نامه ارث به چه صورت است؟‌

در تقسیم اموال متوفی به صورت انحصار وراثت و تفاهم وراث بر سر تقسیم باز ممکن است در مرحله تقسیم و یا بعد از تقسیم یکی از وراث به خاطر اعتراض به نحوه تقسیم در دادگاه علیه وراث دیگر طرح شکایت کند و خواستار ابطال تقسیم گردد اما ابطال تقسیم نامه ارث به چه صورت است.

ابطال تقسیم نامه ارث 

در رابطه با ابطال تقسیم نامه ارث می توان گفت که مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی در مورد راه های بطلان تقسیم بحث می کند و اعلام می دارد اگر کسی خواستار ابطال تقسیم باشد این کار جز از طریق شکایت و صدور رای انجام نمی گیرد.

این موارد قانونی به صراحت می دارد که اگر بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت کردن اموال به صورت غلط انجام گرفته و این امر بر دادگاه اثبات گردد تقسیم باطل خواهد گردید ، با اینکه امر تقسیم اموال معمولا با نظارت کارشناس صورت می گیرد باز ممکن است بر اثر اشتباهی در ارزیابی اموال سهم برخی از وراث کمتر یا بیشتر از اموال متوفی تعیین گردد در این صورت تقسیم اموال به غلط صورت گرفته و این تقسیم باطل خواهد بود و به خاطر این اشتباه که در تقسیم موثر شده است باید تقسیم بر هم زده شود و دوباره انجام گیرد.

هر گاه بعد از تقسیم یکی از وراث صاحب مالی گردد و بعد معلوم گردد در مال عیبی وجود دارد می تواند به خاطر وجود این عیب تقسیم مزبور را برهم زند و می تواند با اثبات عیب و اینکه در زمان تقسیم از وجود عیب خبر نداشته تقاضای ابطال تقسیم نماید.

موارد کاربرد ابطال تقسیم نامه ارث

یکی از مواردی که بیشترین تقاضای ابطال تقسیم نامه ارث در مورد آن ارائه می گردد مربوط به حکم تقسیم املاک و اداره آن به صورت مشاع می باشد که به خاطر مشکلات عدم رضایت وراث از شراکت در ملک مشاع ایجاد میگردد و وراث تقاضای تقسیم و افراز کردن آن و مشخص شدن سهم خود از ملک را دارند. در این صورت با تقاضای وراث و ابطال تقسیم نامه و تشکیل جلسه مشترک به حضور کارشناس افراز و وراث ملک با وجود شرایط وسعت می تواند مورد افراز واقع گردد و سهم هر مالک از ملک مفروض شده مشخص گردد.

در صورتی که در تقسیم اموال متوفی تقسیم به گونه ای صورت گیرد که سهم یکی از وراث با وارث دیگر تداخل پیدا کند و حقی از او ضایع گردد آن وراث می تواند با مراجعه به دادگاه محل صدور رای تقسیم درخواست ابطال تقسیم را ارائه دهد و خواستار تقسیم مجدد اموال گردد.

در صورت ابطال تقسیم نامه و تقسیم مجدد به حکم دادگاه مالکیت وراث بر اموال خود باطل و منحل می گردد و با تقسیم مجدد سند مالکیت بعد از رفع مشکل باطل شدن تقسیم دوباره برای وراث صادر می شود.

در صورت بروز مشکل در زمینه ارث می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول