عضویت در تلگرام
تماس با مشاور
021-88373652

آیا جعل امضا در مبایعه نامه جرم است؟

[تعداد: 9    میانگین: 3.1/5]

آیا جعل امضا در مبایعه نامه جرم است؟

مبایعه نامه که در عرف جامعه به قولنامه شناخته می شود نوعی سند عادی می باشد که معمولا برای خرید و فروش خانه و اجاره آن و اتومبیل مورد استفاده فروشنده و خریدار قرار می گیرد اما آیا جعل امضا در مبایعه نامه جرم است. 

جعل امضا در مبایعه نامه

در رابطه با جعل امضا در مبایعه نامه می توان عنوان نمود که در مبایعه نامه فروشنده و خریدار به جهت فراهم آوردن مقدمات معامله اقدام به ثبت توافق خود بر سر معامله و میزان توافق مالی و زمانی تحویل مال خواهند داشت که این ثبت و توافق بر میزان پرداخت مبایعه نامه نامیده می شود و باید به امضای طرفین برسد و در نهایت با انجام معامله ثبت رسمی گردد.

اگر مبایعه نامه به امضای طرفین نرسد دیگر اعتبار نخواهد داشت و این سند به جهت آنکه توسط ماموران رسمی دولت تنظیم نشده سند رسمی نخواهد بود .

اگر کسی در مورد مبایعه نامه ادعای جعل امضا یا انکار امضای خود را داشته باشد چون جعل امضا در هر سندی جرم محسوب می شود باید با مراجعه به دادگاه این ادعای خود را به اثبات برساند و این کار جز با نظر کارشناسی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

اگر کارشناس جعل امضا و خط به نفع صاحب امضا رای دهد و اعلام دارد امضای وی در مبایعه نامه جعل شده جاعل اگر به جعل خود آگاه بوده طبق قانون جعل اسناد عادی به شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال یا هر دو محکوم می گردد.

در مورد مبایعه نامه نه تنها ممکن است ادعای جعل امضا مطرح شود بلکه ممکن است ادعای تغییر مفاد آن یعنی تغییر در میزان وجه مورد توافق هم انجام گیرد بنابراین این تغییر نیز باید به اثبات برسد.

چگونه از جعل امضا در مبایعه نامه جلوگیری کنیم؟ 

افرادی که اقدام به تنظیم مبایعه نامه میکنند باید این کار را یا در دفترخانه انجام دهند یا با نظارت شهود معتبر اقدام به ثبت آن نمایند تا ضمانت اجرایی داشته باشد و دستخوش تغییر و دگرگونی توسط هیچ کدام از طرفین نگردد.

اگر ادعای جعل امضا در مبایعه نامه توسط دادگاه رد شود ادعا کننده ضامن اتهامی خواهد بود که وارد کرده مگر آنکه  کسی که مورد اتهام قرار گرفته از او شکایتی نداشته باشد در غیر این صورت وی به جرم افترا مجازات خواهد شد.

یکی از راههای که قانون به افراد برای جلو گیری از جعل شدن امضای آنها توسط دیگران توصیه کرده استفاده از نام و نام خانوادگی و اثر انگشت به جز امضا در پای تمام قراردادها و اسناد می باشد و این کار باید در تمام صفحات تکرار و انجام گیرد.

در صورت بروز مشکل در زمینه جرم جعل می توانید از مشاوره وکیل کیفری مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

سوالات متداول
راه آسان تر برای ارتباط با ما